ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

«Κρίσιμα σημεία στη Νέα ΚΑΠ» 

Δεσκάτη,  Τετάρτη  29 Φεβρουαρίου  2012

Ώρα: 12: 00(

Αίθουσα ΚΕΓΕ)

12.00-12.15 Προσέλευση – Χαιρετισμοί
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
12.15-12.45 «50 Χρόνια ΚΑΠ: Αξιολογώντας την εφαρμογή στην ελληνική γεωργία»Ανδρονικίδου Μάγδα: Πρώην Δν/τρια ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΔΜΑντιπρόσωπος του Κλάδου Γεωπόνων, ΓΕΩΤΕΕ ΠΔΜ
12.45 13.45 «Κρίσιμα σημεία στη Νέα ΚΑΠ»Ενεργός αγρότης – Νέοι Γεωργοί – Μικροί παραγωγοί,Πράσινες Υποχρεώσεις-Περιφερειακό Μοντέλο Ενισχύσεων Μιχαηλίδης Δημήτρης: Σύμβουλος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών
13.45- 14.00 Ερωτήσεις –Ελεύθερη Συζήτηση
Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
14.00-14.15 «Οι βοσκότοποι ως επιλέξιμη γη στην ΝΕΑ ΚΑΠ»Γαλάνης Ντίνος: Γεωπόνος Δήμου ΔεσκάτηςΡίβας Ιωάννης: Δασοπόνος – Υπ. ΟΣΔΕ Δεσκάτης
14.15-14.30 «ΝΕΑ ΚΑΠ : Με το βλέμμα του παραγωγού»Ορφανίδης Χαράλαμπος : Παραγωγός
14.30 -15.00 Ερωτήσεις –ελεύθερη συζήτησηΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νικόλαος Μίγκος (Δήμαρχος Δήμου Δεσκάτης)

Νικόλαος Μίγκος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δεσκάτης)

Χάιτας Θεοχάρης (Αντιδήμαρχος Δήμου Δεσκάτης)

Κωνσταντίνος Γαλάνης (Γεωπόνος Δήμου Δεσκάτης)

Γεώργιος Καλαμαράς (Γεωπόνος Δήμου Δεσκάτης)

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος (Ειδικός Συνεργάτης Δήμου Δεσκάτης – Γεωπόνος)