Πολιτιστικό καλοκαίρι “Ζάβορδα 2007”: Μήνυμα του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών

Η παράδοση δεν αντιστρατεύεται στην πρόοδο και στην εξέλιξη. Αντίθετα, αποτελεί τη βάση για νέες δημιουργίες στη νέα εποχή.

Ο πολιτισμός είναι πάντα η ουσιαστική έκφραση της ψυχής ενός λαού. Στην κατεύθυνση αυτή, η διοργάνωση του Πολιτιστικού Καλοκαιριού "ΖΑΒΟΡΔΑ 2007" τονώνει την ομαδική συνοχή και ενδυναμώνει την πολιτιστική συνείδηση. Παρακινεί τους νεότερους για ενεργότερη συμμετοχή και δράση, προκειμένου να εξασφαλισθεί η πολυπόθητη συνέχεια της λαϊκής μας παράδοσης. Στηριζόμενοι σ' αυτήν την παράδοση μπορούμε με αισιοδοξία να αντικρίζουμε το αύριο.

Χρήστος Φώλιας

Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών