Περίληψη διακήρυξης – Προμήθεια τροφίμων για το έτος 2016-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Δεσκάτη, 17/12/2015
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ. : 9950
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Πληροφορίες: Κυράτσω Κεραμίδα
Τηλέφωνο: 24623-51123
Fax: 24623-51105
e-mail: dimosdes@otenet.gr
web site: www.dimos-deskatis.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος ΔΕΣΚΑΤΗΣ διακηρύσσει Πρόχειρο Mειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» (είδη παντοπωλείου, γάλακτος, αναψυκτικών-ποτών, είδη κρεοπωλείου ,κατεψυγμένα είδη, είδη αρτοποιείου, είδη οπωρολαχανοπωλείου και είδη ζαχαροπλαστείου) για τις ανάγκες του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών Προσώπων αυτού , με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης α) για την προμήθεια, Ελαιολάδου-Οπωροκηπευτικών-Κρεάτων-Πουλερικών-Ψαριών και Κατεψυγμένων Προϊόντων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, στο Νομό Γρεβενών όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, β) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή επί της ενδεικτικής τιμής του προϋπολογισμού για τα υπόλοιπα είδη σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2286/1995, του Ν. 3463/2006 και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 64.767,69 € μαζί με το Φ.Π.Α. 13% & 23% (55.824.46) € χωρίς ΦΠΑ)
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 29-12-2015 και ώρα. 12:00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Δεσκάτης, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Δεσκάτης, τηλέφωνο 24623-51123, 24623-51110, Κεραμίδα Κυράτσω & Μπαγκράτσα Χρυσούλα, Γραφείο Προμηθειών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ