ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Ταχ. δ/νση: Δεσκάτη Γρεβενών
Τηλ 24623-51141 φαξ:2462351105
Πληροφορίες: κ. Γαλάνης Γεώργιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκμίσθωση του κυλικείου ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δεσκάτης
προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Δεσκάτης για έξι χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου ΚΑΡΠΕΡΟΥ στις 3 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00πμ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος τότε θα γίνει επαναληπτική δημοπρασία στις 10 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.π.μ με την ίδια διαδικασία και στον ίδιο χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Δ/ντη του Γυμνασίου ΚΑΡΠΕΡΟΥ τηλ 2462034298 και 246234478, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεσκάτη 22/4/2015
Ο Πρόεδρος

Καραστέργιος Δημήτριος