Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Ταχ. δ/νση: Δεσκάτη Γρεβενών
Τηλ 24623-51141 φαξ:2462351105
Πληροφορίες: κ. Κόγιος Ευθύμιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την εκμίσθωση του κυλικείου 2ου Δημοτικού Σχολείου ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δεσκάτης
προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης για εννιά (9) χρόνια.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (έδρα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δεσκάτης) στις 28 Aυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 πμ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος τότε θα γίνει επαναληπτική δημοπρασία στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ με την ίδια διαδικασία και στον ίδιο χώρο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Δ/ντη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δεσκάτης τηλ 2462031222 καθώς και στο τηλέφωνο 2462351141 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δεσκάτης , απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεσκάτη 23/7/2018

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Καραστέργιος Δημήτριος