Παρουσίαση μελέτης Εκσυγχρονισμού του ΤΟΕΒ Καρπερού – Δήμητρας