Γεωλογία
Τα πετρώματα της Δεσκάτης μαρτυρούν ένα από τα πλέον τρομερά καταστροφικά περιστατικά, 250 εκ. χρόνια πριν, τα οποία συντέλεσαν στην εξαφάνιση του 90% της ζωής του πλανήτη μας.
Τα πρώτα πετρώματα, τα οποία σχηματίστηκαν μετά από αυτό το επεισόδιο, αποτελούν τη μαρτυρία της γέννησης μιας νέας ζωής και κανουργιας θάλασσας. Η θάλασσα που σχηματίστηκε ονομάστηκε Τηθύς και είναι η μυθική μητέρα όλων των θαλασσών και των νερών.

Τα χρωματιστά πετρώματα της Σκάλας-Δεσκάτης αναδύθηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια από τη θάλασσα της Τιθύος. Ο Βούρινος και η Βουνάσα προέρχονται από το φλοιό και το μανδύα της γης.

Οι σχιστόλιθοι και γνήσιοι της περιοχής της Δεσκάτης ηλικίας πάνω από 300 εκ. χρόνια είναι υπολείμματα της “Παγγαίας γης”.

Όλη η περιοχή της Δεσκάτης, της Βουνάσας, του Αλιάκμονα, της Ζάβορδας και του Βούρινου παρουσιάζουν παγκόσμιο γεωλογικό ενδιαφέρον και αποτελούν σημαντικούς τόπους γεωτουρισμού και επιστημονικού τουρισμού.