Ολοκλήρωση εργασιών

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του δρόμου που συνδέει το Δασοχώρι με τη Βλαχόστρατα.
Οι εργασίες εκτελέστηκαν μέσα από το έργο «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Δασοχωρίου» του προγράμματος Leader.
Είναι μια σημαντική υποδομή που θα διευκολύνει την μετακίνηση των αγροτών προς την εργασία τους μειώνοντας το χρόνο και βελτιώνοντας την ποιότητα μετακίνησης.
Στόχος μας επίσης είναι η επέκταση του δικτύου έως τον Προφήτη Ηλία ώστε να βελτιωθούν οι οδικές υποδομές για τις σταβλικές εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Προσήλιο.