Ο Δήμος Δεσκάτης στο Πρόγραμμα «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» – Οι νέοι αριθμοί τηλεφώνων

      Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές εργασίες και έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές στο τηλεφωνικό δίκτυο του Δήμου Δεσκάτης, και εδώ και μία βδομάδα οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και το internet εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Σύζευξις» . Με το πρόγραμμα που εφαρμόζεται από το ΥΠΕΣΔΑ, εκσυγχρονίζεται η τηλεπικοινωνία του Δήμου και η κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας – τηλεφωνίας με τις δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι κλπ) και μειώνεται η ετήσια δαπάνη για τηλεφωνία, ενώ βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα εξυπηρέτησης προς τους πολίτες.

Οι νέοι αριθμοί τηλεφώνων των Υπηρεσιών του Δήμου που ισχύουν εδώ και μία βδομάδα και αντικαθιστούν τους παλιούς είναι :

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2462351101

2462351171

ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2462351134

ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2462351112

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2462351120

ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ.

2462351115

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

2462351107

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

2462351108

2462351102

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2462351122

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

2462351168

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

2462351136

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2462351110

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2462351173

2462351124

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2462351104

2462351109

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Π.Α.Κ.Α.Α.

2462351172

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

2462351137

O.A.E.Δ.

2462351114

Κ.Α.Π.Η.

2462351138

ΦΑΞ

2462351105

e-mail

dimosdes@otenet.gr

Δεσκάτη 27 Σεπτεμβρίου 2008

Νίκος Μίγκος

Δήμαρχος Δεσκάτης