Νοικοκύρεμα των Οικονομικών του Δήμου Δεσκάτης

      Έτσι ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που από «αμέλεια» βρέθηκαν να χρωστούν τεράστια ποσά  που ήταν ως και τριπλάσια της αρχικής οφειλής, μπορούν πια να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Αριθμητικά αναφέρουμε βάσει των στοιχείων που τηρεί η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας, τα βεβαιωμένα ανείσπρακτα έσοδα στις 31/12/2006 ανέρχονταν στα 153.723,96 €  ενώ στις 23/07/2007 μειώθηκαν στα 120.000,00 €. Με την ρύθμιση των οφειλών και εφόσον οι οφειλέτες τηρήσούν τις υποχρεώσεις τους τα ανείσπρακτα βεβαιωθέντα έσοδα αναμένεται να μειωθούν στις 60.000,00 €. Για τους συμπατριώτες μας οι οποίοι και χρωστούν, και δεν προσήλθαν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας προκειμένου να υπαχθούν στην ρύθμιση εάν και μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου δεν προσέλθουν, σαν Δημοτική Αρχή θα εφαρμόσουμε όλα τους νόμιμους τρόπους για να εισπράξουμε τα ανείσπρακτα έσοδα του δήμου μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ισονομία των δημοτών μας.

                                                                                       Νίκος Μίγκος

                                                                                  Δήμαρχος Δεσκάτης