ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

      Νέους Αντιδημάρχους όρισε ο Δήμαρχος Δεσκάτης Νίκος Μίγκος, – αφού ευχαρίστησε τους δύο απερχόμενους κ. Γιάννη Ζαγκανίκα και Νίκο Παπαδόπουλο για το πλούσιο έργο και την άριστη συνεργασία- οι οποίοι θα αναλάβουν τα καθήκοντα τους, από τις 2 Ιανουαρίου 2009 έως 1 Ιανουαρίου του 2010. Σύμφωνα με την απόφαση του οι νέοι αντιδήμαρχοι είναι :

     Α) Ο Γεώργιος Παπαντώνης του Κωνσταντίνου στον οποίο ανατέθηκαν οι εξής αρμοδιότητες :            

_1.jpg– Η εποπτεία θεμάτων της υπηρεσίας περιβάλλοντος (δενδροφυτεύσεις, πάρκα, νησίδες, πεζοδρόμια, καλλωπισμός χώρων), των σφαγείων, η εποπτεία του γραφείου κίνησης (αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμός), ο συντονισμός όλων των τοπικών συμβουλίων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου καθώς και των θεμάτων που αφορούν σε αυτά, η εποπτεία των έργων ηλεκτροφωτισμού, των νεκροταφείων, των Αγροτικών θεμάτων και Ανάπτυξης.

– Επίσης εξουσιοδοτείται ο ανωτέρω αντιδήμαρχος  σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου για την υπογραφή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την χορήγηση των κανονικών αδειών στο προσωπικό και την Αναπλήρωση του Δημάρχου.

  Β) Ο Δημήτριος Μίγκος του Ιωάννη στον οποίο ανατέθηκαν οι εξής αρμοδιότητες :

__4.jpg –   Η εποπτεία θεμάτων που αφορούν το κυκλοφοριακό και το συγκοινωνιακό, η παρακολούθηση της πορείας των λειτουργικών αναγκών των σχολείων και η συντήρηση των σχολείων, των θεμάτων κοινωνικής μέριμνας, η εποπτεία της υπηρεσίας καθαριότητας (αποκομιδή – χωματερές), η εποπτεία των λαϊκών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, η εποπτεία – παρακολούθηση των θεμάτων αθλητισμού σε συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους.

 

 

     Οι ορισθέντες Αντιδήμαρχοι θα μεριμνούν για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους και θα υπογράφουν τα έγγραφα που θα εκδίδονται από τις υπηρεσίες που εποπτεύουν πλην των ενταλμάτων πληρωμής που θα υπογράφονται από το Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αναφερόμενος στους νέους αντιδημάρχους τόνισε ότι είναι άτομα ικανά και ότι τους περιμένει πολλή δουλεία δεδομένων των αναγκών που προκύπτουν καθημερινά στο Δήμο Δεσκάτης.