ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2023-RUN DESKATI

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2023-RUN DESKATI

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οι εγγραφές ξεκίνησαν . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου Δεσκάτης, όπου έχει αναρτηθεί ολόκληρη η προκήρυξη των αγώνων, καθώς και να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Δήμου Δεσκάτης: 2462351171 και 2462351101.