Υποτροφίες σε αριστούχους μαθητές από το Δήμο Δεσκάτης

    Ήταν εξαγγελία του Δημάρχου στις αρχές της χρονιάς σε εκδήλωση βράβευσης των μαθητών για την καθιέρωση του θεσμού των υποτροφιών και την οποία κατόπιν εισηγήσεως του, υιοθέτησε με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δεσκάτης.   Έτσι στους πέντε μαθητές της Γ' Λυκείου – ένας εκ των οποίων θα είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας- με τον μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης θα δίνεται υποτροφία εφάπαξ ύψους 500,00 € στον καθένα . Σκοπός του θεσμού των υποτροφιών αυτών είναι να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει την προσπάθεια της νέας γενιάς για περισσότερη γνώση και μόρφωση και να συμβάλει στην κατάκτηση των υψηλών της στόχων. Προτεραιότητα όλων μας πρέπει να είναι τα παιδιά και η παιδεία, γιατί έτσι μόνο μπορεί να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον.

                                                                                         Νίκος Μίγκος

                                                                                    Δήμαρχος Δεσκάτης