Ημερίδα για το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Δεσκάτης

     Η εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι βέβαιο ότι αναβάθμισε τις δομές και τις υποδομές της, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητά της, προωθώντας την αποκέντρωση, διευρύνοντας την πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφορία και ενδυναμώνοντας τη συμμετοχή του στη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.     Ο Δήμος Δεσκάτης εντάχθηκε στο έργο «Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες», ένα από τα σημαντικότερα έργα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά την ανάπτυξη της Περιφέρειας, και σήμερα βρίσκεται ήδη, στη φάση ολοκλήρωσης και παράδοσης.

   Τα αποτελέσματα

   Σημαντική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών σχετικά με τις νέες παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

   Σκοπός

   Η δημιουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης πληροφόρησης, η οποία περιλαμβάνει και την παροχή Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συναλλαγών προς τους δημότες. 

    Ο Δήμος Δεσκάτης έχει πλέον την ευκαιρία να προβάλει μια πλήρη παρουσία της ιστορίας και της ταυτότητάς του, του έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του μέσα από το διαδίκτυο δημιουργώντας ένα φιλικό και διαδραστικό κανάλι εξυπηρέτησης προς τον δημότη, αυξάνοντας τη συμμετοχή όλων των δημοτών, των ετεροδημοτών και των μεταναστών, στα τοπικά – δημοτικά ζητήματα μέσα από ηλεκτρονικά forum και on-line ψηφοφορίες ενισχύοντας στην πράξη τη συμμετοχή.