Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης για την εκλογή προεδρείου και μελών Οικονομικής Επιτροπής

Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε  την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 όπως προβλέπεται από τα άρθρα 64 και 74 του Καλλικράτη ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Δεσκάτης για την εκλογή προεδρείου και μελών οικονομικής επιτροπής.

Ομόφωνα σε κλίμα συναίνεσης από όλες τις δημοτικές παρατάξεις εκλέχθηκε με απόλυτη πλειοψηφία το σύνολο των μελών του προεδρείου με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος : Λάμαρης  Ελευθέριος

Αντιπρόεδρος : Κορδίλας Δημήτριος

Γραμματέας : Μωυσιάδης Γεώργιος

Ομόφωνα επίσης και με απόλυτη πλειοψηφία εκλέχθηκαν και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής που είναι:

Τακτικά μέλη οικονομικής επιτροπής:

Αναγνώστου Ιωάννης

Γκούμα -Στάθη Σοφία

Κακούσιος Γεώργιος

Χρυσάκης Στέφανος

Ανδρώνης Δημήτριος

Μωυσιάδης Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη οικονομικής επιτροπής:

Τζιώλας Ιωάννης

Καραγκούνη Σταματία

Τζιώλας Νικόλαος

Τσιγάρας  Δημήτριος

Κορδίλας  Δημήτριος

Ευχαριστούμε τα απερχόμενα μέλη για την πολύ σημαντική προσφορά τους και ευχόμαστε υγεία, καλή δύναμη και μια δημιουργική και παραγωγική θητεία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, για το σύνολο των μελών του προεδρείου και της οικονομικής επιτροπής.

                                                                              ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ