Η ΚΙΝΗΤΗ ΝΟΝΑΔΑ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΑΠΌ 26-6-2012 ΕΩΣ 29-6-2012

_____2012