ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσκάτης το Δ.Σ. με βάσει τον Ν. 3463/2006 άρθρα 92,103 και 104, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

  • 1. Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
  • 2. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
  • 3. Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου
  • 4. Εκλογή Τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
  • 5. Εκλογή Αναπληρωτών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής

     Και εκλέχτηκαν :

  • 1. Στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2009-2010 επανεξελέγη ο κ. Τηλέμαχος Καψάλης.

      Σημειώνεται ότι με τον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων υποψήφιος για το   αξίωμα του Προέδρου εκλέγεται όποιος υποψήφιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού και στη συνεχεία εκλέγεται απ' όλο το σώμα με φανερή ψηφοφορία.  Εκλέχτηκε  κατά πλειοψηφία επί συνόλου 16 με ψήφους 9-7. Δεν ψηφίστηκε από την Αντιπολίτευση

  • 2. Στη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2009-2010 εκλέχτηκε με Ομόφωνη Απόφαση ο κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος.

     Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος για το αξίωμα του Αντιπρόεδρου εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων του συνόλου της μειοψηφίας. Δυστυχώς όμως ο Αρχηγός της Αντιπολίτευσης κ. Χρήστος Μπγιάλας δήλωσε την άρνηση της μειοψηφίας για υποψηφιότητα και με βάσει τον νέο Κώδικα προτάθηκε ως υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.

  • 3. Στη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διετία 2009-2010 εκλέχτηκε με Ομόφωνη Απόφαση ο κ. Ιωάννης Ζαγκανίκας.

     Σημειώνεται ότι στη θέση του Γραμματέα εκλέγεται όποιος υποψήφιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού και στη συνεχεία εκλέγεται απ' όλο το σώμα με φανερή ψηφοφορία.

  • 4. Τακτικά μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής εκλέχτηκαν με Ομόφωνη Απόφαση : 

        α) Μίγκος Νικόλαος, Δήμαρχος

       β) Παπαντώνης Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος Πλειοψηφίας

       γ) Μαλλικόπουλος Γεώργιος, Δημ. Σύμβουλος Πλειοψηφίας

       δ) Τζιώλας Κυπαρίσσης, Δημ. Σύμβουλος Πλειοψηφίας

       ε) Μπγιάλας Χρήστος, Αρχηγός της Μειοψηφίας

  • 5. Αναπληρωματικά Μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής εκλέχτηκαν με Ομόφωνη Απόφαση :

       α) Τζιαφέτας Νικόλαος, Δημ. Σύμβουλος Πλειοψηφίας

       β) Μίγκος Δημήτριος, Δημ. Σύμβουλος Πλειοψηφίας

       γ) Κακούσιος Σωκράτης, Δημ. Σύμβουλος Πλειοψηφίας

       δ) Τέγος Βασίλειος, Δημ. Σύμβουλος Μειοψηφίας