Εκδήλωση απο τον Δήμο Δεσκάτης για την παραγωγή Βιοαιθανόλης από γλυκό σόργο

Εκδήλωση από τον Δήμο Δεσκάτης για την παραγωγή Βιοαιθανόλης από γλυκό σόργο

Ανοίγει νομοθετικά ο δρόμος για την παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων στην Ελλάδα, έτσι την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, στις 11:00 στην Αίθουσα του ΚΕΓΕ Δεσκάτης, στελέχη και εμπειρογνώμονες από το Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας και την Αναπτυξιακή Ανατολική Α.Ε θα ενημερώσουν τους αγρότες πάνω στα κύρια στάδια της παραγωγής της βιο-αιθανόλης (από την καλλιέργεια του γλυκού σόργου στους αγρούς μέχρι και την παραγωγή του βιο-καυσίμου σε μονάδα παραγωγής).Η εκδήλωση στοχεύει να ενημερώσει για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας και συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «SWEETHANOL-Γλυκός Σόργος» του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», που έχει σαν σκοπό την διάδοση καλών πρακτικών, σχετικά με την καλλιέργεια του γλυκού σόργου και την παραγωγή βιο-αιθανόλης 1ης γενιάς.

Ο Δήμος Δεσκάτης με τις γεωπονικές υπηρεσίες του (στο ΚΕΓΕ), έχει θέσει στο επίκεντρο των πολιτικών του τα αγροτικά και στηρίζει κάθε πρωτοβουλία αγροτών που θα διερευνήσουν δυνατότητες για καλλιέργεια και παραγωγή βιο-αιθανόλης σε τοπικό επίπεδο.

Πληροφορίες: Παπακωνσταντίνου Δημήτριος – Ειδικός Συνεργάτης 24620 31372