ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

     Ευρυζωνικές υποδομές και ασύρματο δωρεάν δίκτυο θα αποκτήσει η πόλη της Δεσκάτης για όλους τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης. Ταυτόχρονα, με την ανάπτυξη δικτύων τοπικής πρόσβασης με χρήση αμιγώς ασύρματου δικτύου, θα συνδεθούν όλα τα κτίρια δημοσίου συμφέροντος του Δήμου με το Δημαρχείο, καθώς και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Το πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Δεσκάτης έργο, με τίτλο «Παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω ασύρματων δικτύων για τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Δεσκάτης», ανέρχεται στις 299.880 ευρώ και είναι χρηματοδοτούμενο 100%, κατόπιν έγκρισης σχετικής πρότασης του Δήμου Δεσκάτης για ένταξη στο Μέτρο 4.2 «Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Αναφερόμενος στην σημασία της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, ο δήμαρχος κ. Νίκος Μίγκος τόνισε ότι «η δημοτική αρχή καταβάλλει προσπάθειες για ψηφιακή σύγκλιση της Δεσκάτης με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, εξασφαλίζοντας σε όλους τους δημότες – με ένα πρωτοποριακό έργο – γρήγορο και ασύρματο δίκτυο υψηλής τεχνολογίας».

       Άξονες και οφέλη του έργου

     Το έργο αποτελείται από δύο άξονες: την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και την ενημέρωση των πολιτών και επισκεπτών του Δήμου, ενώ τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι το ευρυζωνικό δίκτυο, το hot spot, δράσεις ενημέρωσης και προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Δεσκάτης. Με την εκτέλεση του έργου, προσδοκώνται πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες, όπως η διάχυση των υπηρεσιών του Δήμου, η εξοικείωση της χρήσης ψηφιακών μέσων από τους πολίτες, η ολοκλήρωση των υφιστάμενων υπηρεσιών με σκοπό την αποτελεσματικότερη και διαφανή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης της Δεσκάτης.

      Πλεονεκτήματα του νέου δικτύου

     Η χρήση του ασύρματου δικτύου επιτρέπει την υλοποίηση του δικτύου χωρίς την όχληση που συνήθως συνδέεται με την δημιουργία άλλων καλωδιακών υποδομών, αφού αποφεύγονται εκσκαφές και διατάραξη του οικιστικού ιστού της πόλης, ενώ επιτυγχάνεται ταχύτερη ανάπτυξη του δικτύου. Η ανάπτυξη του εν λόγω ασύρματου δικτύου τοπικής πρόσβασης συμβάλλει στην ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών ευρείας ζώνης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δεσκάτης και ικανοποιεί τις ανάγκες για λειτουργία και διασύνδεση των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε δέκα σημεία δημοσίου συμφέροντος, όπως σχολεία και πολιτιστικά κέντρα. Παράλληλα, μέσω της αξιοποίησης και χρήσης των ευρυζωνικών δικτύων θα προβάλλεται το ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο του Δήμου.

         Άλλες δράσεις

       Επιπλέον, θα εγκατασταθούν και κυψέλες παροχής ασύρματου σήματος τεχνολογίας WiFi για την καλύτερη διάδοση των τωρινών και μελλοντικών υπηρεσιών του Δήμου στους πολίτες, ενώ θα εκπονηθεί σχέδιο δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις για την ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την διαδικτυακή πύλη. Αυτές οι δράσεις θα απευθύνονται σε ολόκληρο τον πληθυσμό του Δήμου με στόχο την πληροφόρηση και την ενημέρωση για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και για τις επιπτώσεις τους στη ζωή του δημότη. Τέλος, θα γίνει οργανωμένη προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Δεσκάτης.