ΔΡΟΜΟΣ «ΔΕΣΚΑΤΗ – ΓΡΕΒΕΝΑ»

     Η όλη διαδικασία για την κατασκευή του δρόμου περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

    1ο Στάδιο :Σε πρώτη φάση η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέθεσαν με Προγραμματική Σύμβαση στην ΑνΓΡΕ στις 15-03-2008 τη σύνταξη προκαταρκτικής μελέτης για τη νέα χάραξη της οδού Γρεβενών – Δεσκάτης.

   2ο Στάδιο : Σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της προκαταρκτικής μελέτης όπου προτείνονται πληθώρα εναλλακτικών λύσεων. Η παρουσίαση που ακολουθεί εμφανίζει πρώτα την κύρια λύση η οποία και προτείνεται προς υλοποίηση.

     1η Λύση : Αρχή – Αγ. Θεόδωροι -Καρπερό – Ρέμα Σιούτσα – Δεσκάτη

     Τμήμα 1: Αρχή – Αγ. Θεόδωροι

   Η αρχή της κύριας οδού χωροθετείται μετά το νότιο άκρο της υφιστάμενης γέφυρας του ποταμού Βενέτικου βόρεια του οικισμού Πηγαδίτσα. Από το σημείο εκείνο η οδός ακολουθεί πορεία προς τα ανατολικά και τον οικισμό Δεσπότη, ενώ προσεγγίζει τους Αγίους Θεοδώρους από τα δυτικά χωρίς να εισέρχεται από αυτούς. Η οδός κατευθυνόμενη προς τον οικισμό Μελίσσι συμβάλει τελικά με την υφιστάμενη οδό Γρεβενών – Δεσκάτης.

   Τμήμα 2 : Άγιοι Θεόδωροι – Καρπερό

   Από τη νότια έξοδο των Αγ. Θεοδώρων, η οδός κινείται προς τα νοτιοανατολικά με κατεύθυνση προς το Καρπερό. Η σημερινή οδός είναι δυνατόν να υποστεί οριζοντιογραφικές βελτιώσεις ιδιαίτερα στα τμήματα πλησίον της θέσης «Βαγενάδικα» . Οι βελτιώσεις αυτές εάν υλοποιηθούν θα αυξήσουν την ασφάλεια χρήσης της οδού και θα συντομεύσουν τη διαδρομή Γρεβενά -Δεσκάτη.    Προτείνεται επίσης η ριζική αλλαγή της οδού με την δημιουργία νέας χάραξης η οποία θα παρακάμπτει το Καρπερό Νότια. Στη θέση δε αυτή, είναι απαραίτητο να κατασκευασθεί τρισκελής ισόπεδος κόμβος προκειμένου να μην αποσκοπεί ο οικισμός από την κύρια οδό.

 

    Τμήμα 3 : Καρπερό – Ρέμα Σιούτσα

   Το τμήμα μεταξύ Καρπερού και ρέματος Σιούτσας αποτελεί εξ΄ ολοκλήρου νέα χάραξη. Πρόκειται για πεδινό τμήμα το οποίο παρακάμπτει τους οικισμούς Καρπερού και Δήμητρας από τα νότια των, συντομεύει δε τη διαδρομή Γρεβενά – Δεσκάτη σημαντικά χάρις στην οικονομία χιλιομέτρων την οποία επιτυγχάνει. Η διεύθυνση της οδού είναι ανατολική – δυτική καταλήγει δε σε υφιστάμενη ιρλανδική διάβαση επί του ρέματος Σιούτσας. Για την ολοκλήρωση του τμήματος αυτού απαιτείται η κατασκευή νέας γέφυρας στο ρέμα Σιούτσας . Λόγω κατασκευής στην ευρύτερη περιοχή του Καρπερού του Φράγματος Ιλαρίωνα από την ΔΕΗ η γέφυρα Σιούτσας ίσως καταστεί δυνατόν να κατασκευασθεί από την ΔΕΗ προκειμένου να εξυπηρετηθεί η σύνδεση των εκεί οικισμών μετά την πλήρωση του ταμιευτήρα.

     Τμήμα 4 : Ρέμα Σιούτσας – Δεσκάτη

    Το τμήμα μεταξύ ρέματος Σιούτσας και Δεσκάτης αποτελεί σε μεγάλο μέρος του νέα χάραξη. Πρόκειται για ορεινό τμήμα το οποίο παρακάμπτει τους οικισμούς Παλιουριά, Διασελλάκι και Παρασκευή, εξυπηρετεί δε τη συντόμευση της διαδρομής Γρεβενά – Δεσκάτη. Από τη γέφυρα του ρέματος Σιούτσα η οδός κατευθύνεται προς τα νοτιοανατολικά έως ότου φθάσει βόρεια του οικισμού Διασελλάκι. Από εκεί, η οδός κατευθύνεται προς τα βορειοανατολικά προκειμένου να συνδεθεί με την υφιστάμενη οδό του οικισμού Παρασκευής. Από εκεί και μετά, η οδός ακολουθεί την υφιστάμενη έως το τέρμα αυτής στη δυτική είσοδο της Δεσκάτης. Η χάραξη στο τμήμα αυτό ακολουθεί σε μεγάλο της μέρος νέα πορεία, αν και είναι απαραίτητο να καταβληθεί προσπάθεια προκειμένου να ακολουθηθούν πιθανές τοπικές οδοί όπου αυτές υπάρχουν προκειμένου να ελαττωθεί το κόστος των απαλλοτριώσεων. Επιπρόσθετα, κοντά στον οικισμό Διασελλάκι έχει κατασκευασθεί σήμερα μικρό φράγμα στη θέση του σώματος αλλά και της λεκάνης κατάκλισης του οποίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά την οριστική χωροθέτηση του άξονα της οδού. Η υλοποίηση του τμήματος αυτού είναι απαραίτητο να συνοδευθεί από την κατασκευή νέας γέφυρας σε ρέμα, ισόπεδης σύνδεσης για τη σύνδεση του οικισμού Διασελλάκι με την οδό, ισόπεδου κόμβου για τη σύνδεση της οδού προς Ελασσόνα και Λάρισα, και ισόπεδου κόμβου για τη σύνδεση της οδού με την υφιστάμενη οδό Γρεβενών – Δεσκάτη.

      2η Λύση : Παραλλαγή Αγ. Θεοδώρων

   Κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης διερευνήθηκε η δυνατότητα παράκαμψης του οικισμού των Αγ. Θεοδώρων. Από την επιτόπου έρευνα διαπιστώθηκε πως η παράκαμψη από τα ανατολικά είναι ιδιαίτερα δυσχερής λόγω της παρουσίας του ρέματος Σμιξώματα το οποίο και εμφανίζει στην περιοχή έντονο υδρογραφικό δίκτυο.

     3η Λύση : Παραλλαγή Φράγματος Καρπερού

   Η παραλλαγή Φράγματος Καρπερού αποτελεί λύση η οποία κινείται στα δυτικά της λεκάνης  του φράγματος Καρπερού. Η παραλλαγή ξεκινά από τη διασταύρωση για Ανθρακιά. Από εκεί, ακολουθεί την υφιστάμενη τοπική οδό σε μήκος 2.825 μ. προτού στρίψει προς το υπό κατασκευή φράγμα στη θέση Αγ. Δημήτριος. Κατά το δεύτερο αυτό τμήμα της, η παραλλαγή συναντά την υφιστάμενη οδό προς Άνοιξη – Αγιόφυλλο ενώ το συνολικό μήκος της παραλλαγής φθάνει τα 7.300 μέτρα.

     4η Λύση : Παραλλαγή Δήμητρας

   Η παραλλαγή Δήμητρας αποτελεί λύση η οποία συνδέει την κύρια λύση με την υφιστάμενη οδό βορειότερα της προτεινόμενης κύριας λύσης. Η αρχή της χωροθετείται πλησίον της γέφυρας ρέματος Καραβίδας. Από εκεί η οδός διηκεί προς τα ανατολικά, επί υφιστάμενης οδού έως ότου συναντήσει την υφιστάμενη οδό. Το συνολικό μήκος της παραλλαγής φθάνει τα 5.553 μέτρα.

     5η Λύση : Παραλλαγή Ελευθεροχωρίου 1

   Μετά την διάβαση του Βενέτικου, η υφιστάμενη οδός κινείται σε κορυφογραμμή καθώς προσεγγίζει το Ελευθεροχώρι. Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση της υφιστάμενης οδού, προτείνεται η αρχή μετατόπισης του άξονα σε θέση τέτοια ώστε να παρακάμπτει το Ελευθεροχώρι από τα ανατολικά του. Σε περίπτωση που αποφασισθεί η παράκαμψη του οικισμού θα χρειασθεί η κατασκευή ισόπεδης σύνδεσης η οποία θα εξυπηρετεί την πρόσβαση του χωριού στην οδό από την βόρεια πλευρά του.

    6η Λύση : Παραλλαγή Ελευθεροχωρίου 2

   Εναλλακτικά με την χάραξη του τμήματος 1 της κύριας λύσης, διερευνήθηκε και η δυνατότητα σύνδεσης αυτής με την υφιστάμενη οδό Γρεβενών – Δεσκάτης νωρίτερα από τους Αγ. Θεοδώρους. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε η παραλλαγή Ελευθεροχωρίου 2 συνολικού μήκους 4.760 μέτρων.

    7η Λύση : Παραλλαγή Γρεβενών

   Στη σημερινή της μορφή, η οδός Γρεβενών – Δεσκάτης διασχίζει τον ποταμό Βενέτικο σε απόσταση 10 χλμ περίπου από τα Γρεβενά. Στα πλαίσια της παρούσας διερευνήθηκε η δυνατότητα τροποποίησης της υφιστάμενης χάραξης με επανακατασκευή της γέφυρας του ποταμού Βενέτικου. Το αποτέλεσμα της διερεύνησης αυτής είναι η δημιουργία μιας οδού η αρχή της οποίας χωροθετείται επί της υφιστάμενης οδού Γρεβενών -Δεσκάτης στο σημείο όπου τελείωσαν οι παρεμβάσεις της Εγνατίας Οδού. Από εκεί, η οδός ακολουθεί την υφιστάμενη για όσο διάστημα αυτό είναι δυνατόν, πριν αρχίσει την κάθοδο της προς τον Βενέτικο. Για τη γεφύρωση του διερευνήθηκε η δημιουργία νέας γέφυρας σε μεγαλύτερο υψόμετρο από την υφιστάμενη ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι απαιτήσεις χάραξης οριζοντιογραφικών καμπυλών. Η γέφυρα η οποία θα προκύψει θα ξεπερνά σε άνοιγμα τα 230 μέτρα και σε ύψος τα 30 μέτρα, ενώ το συνολικό μήκος της οδού θα αγγίζει τα 6.100μ.

    8η Λύση : Παραλλαγή Φελλίου

   Η παραλλαγή Φελλίου η αρχή της οποίας χωροθετείται στα ανατολικά του οικισμού Ελευθεροχωρίου και ειδικότερα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η οδός που συνδέει τους δύο οικισμούς. Από το σημείο εκείνο, η παραλλαγή κατευθύνεται ανατολικά προς τον οικισμό Φελλίου. Η προτεινόμενη χάραξη διέρχεται από τα δυτικά του οικισμού χωρίς να εισέλθει σε αυτόν, τον συνδέει δε με την οδό με δύο ισόπεδους κόμβους . Η οδός συναντά την οδό πρόσβασης στο υπό κατασκευή φράγμα Ιλαρίωνα στον ποταμό Αλιάκμονα. Από εκεί, η πορεία συνεχίζεται νοτιοανατολική, έως ότου η οδός προσεγγίσει από τα βόρεια τον οικισμό Καρπερού τον οποίο και παρακάμπτει. Σημειώνεται πως σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση της λύσης αυτής αποτελεί η κατασκευή της Παραλλαγής Ελευθεροχώρι 1. Επιπρόσθετα , η οδός απαιτεί την κατασκευή τεσσάρων (4) γεφυρών μηκών 100,150,150 και 200 μέτρων για τη διάσχιση των ρεμάτων.

    3ο Στάδιο: Υποβολή πρότασης για την νέα χάραξη της οδού Δεσκάτης – Γρεβενών

   Στις 14/09/08 στο Δ.Σ. φέραμε το θέμα για να γνωμοδοτήσουμε για τον δρόμο. Στο συμβούλιο παραβρέθηκαν οι υπεύθυνοι πολιτικοί μηχανικοί της ΑνΓΡΕ που συνέταξαν την προμελέτη με τις εναλλακτικές προτάσεις και μας ενημέρωσαν γι' αυτές.

   Αλλά για να δούμε, γιατί δρόμο μιλάμε; Βασικά χαρακτηριστικά του δρόμου είναι η ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75 μ. στην ευθυγραμμία. Το έρεισμα, καθώς και η απόσταση του άκρου της λωρίδας κυκλοφορίας από την όψη του στηθαίου ασφαλείας, λαμβάνεται 0,75 μ. Το συνολικό επομένως πλάτος καταστρώματος σε ευθυγραμμία, ορίζεται σε 10 μέτρα. Σε τμήματα όπου η κατά μήκος κλίση της οδού θα ξεπερνά το 7% το συνολικό πλάτος του οδοστρώματος θα ανέρχεται στα 13,50 μέτρα. Η θέση μας σαν δημοτική αρχή είναι ξεκάθαρη : ΕΠΕΙΔΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ προτείναμε τη λύση από Πηγαδίτσα συνολικού μήκους 51 χιλιομέτρων μέχρι την πόλη των Γρεβενών, διότι είναι ο πιο σύντομος δρόμος με πολύ μικρότερο κόστος κατασκευής (περίπου 15 εκ. ευρώ), άρα και πιο εύκολο να γίνει. Είμαστε αντίθετοι στη λύση από Βενέτικο λόγω μεγάλου κόστους και ίσως ενδεχόμενης εμπλοκής (άρα καθυστέρηση και ίσως αναβολή) περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ειπώθηκε από την αντιπολίτευση κυρίως ότι μας χρωστάει το κράτος και ότι πρέπει να χρηματοδοτηθεί ο δρόμος από τον Βενέτικο ανεξαρτήτου κόστους . Διαφωνούμε διότι καλά τα ευχολόγια και τα μεγάλα λόγια αλλά πρέπει να δούμε και το εφικτό. Και το εφικτό είναι η λύση από Πηγαδίτσα και τα άλλα δημοτικά συμβούλια (Γρεβενών, Χασίων) αυτήν τη λύση πρότειναν. Τώρα να έρθουμε και στο κομμάτι που αφορά τον δρόμο να διέρχεται μέσα στον δήμο μας. Η προμελέτη είχε σαν πρόταση ο δρόμος από την Σιούτσα (Άγιο Αθανάσιο) να προχωρήσει προς Κατάκαλη – Διασελάκι -Μπάρα (Κατή Κων/νο) -Παρασκευή -Δεσκάτη. Εμείς υιοθετώντας τους προβληματισμούς των κατοίκων της Παλιουριάς και της Παναγιάς, ότι θα μείνουν "εκτός" από τα οφέλη που θα φέρει η κατασκευή του δρόμου συζητήσαμε με τον κύριο Νομάρχη και το δέχτηκε να γίνει και ο δρόμος από Σιούτσα – Παλιουριά – Σκάλα – Παρασκευή – Δεσκάτη. Έτσι φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση που έλεγε ότι ζητάμε για το κομμάτι που είναι στον Δήμο μας να κατασκευαστούν και οι δύο εκδοχές. Δηλαδή Σιούτσα – Παλιουριά – Σκάλα – Δεσκάτη και Σιούτσα – Διασελάκι – Παρασκευή – Δεσκάτη, και αυτό γιατί θεωρούμε αδιανόητο να μπορούμε να έχουμε δύο δρόμους και να θέλουμε έναν. Επίσης στην απόφαση που πήραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο καλέσαμε την Πολιτεία να δεσμευτεί , και με χρονοδιάγραμμα ότι θα ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα και θα βελτιωθεί και το κομμάτι του δρόμου Δεσκάτη – όρια Νομού (Αγία Παρασκευή). Στις 27/10/08 με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, έγινε συγκέντρωση – ενημέρωση στην Παλιουριά, στην οποία ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο Παλιουριάς και αρκετοί πολίτες εξέφρασαν την διαφωνία τους για την κατασκευή και των δύο δρόμων λέγοντας ότι θέλουν μόνο τον δρόμο από τη Σκάλα. Ποια ήταν όμως η θέση της αντιπολίτευσης στο συγκεκριμένο στρατηγικής σημασίας ζήτημα; Στις 14/09/08 στο Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε αναβολή του θέματος, επικαλούμενοι οι δημοτικοί σύμβουλοι ότι δεν είναι έτοιμοι να τοποθετηθούν και στις 27/10/08 στην Παλιουριά είπαν δια του εκπροσώπου της Δημοτικού Συμβούλου κ. Μυλωνά ότι ο δρόμος πρέπει να γίνει από την Σκάλα και από τον Βενέτικο. Δηλαδή τι παρατηρούμε; Μια αντιπολίτευση που στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν τοποθετείται ζητώντας αναβολή επικαλούμενη ότι δεν είναι καλά ενημερωμένη, και στην Παλιουριά για να χαϊδεύσει τα αυτιά των κατοίκων της περιοχής, ζητάει τον δρόμο προς Βενέτικο και μέσα από τη Σκάλα.

    Η θέση η δική μας είναι ξεκάθαρη: Α) Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΩΡΑ : γιατί αν δεν γίνει και τώρα δεν ξέρουμε πόσα χρόνια θα χρειαστεί να περάσουν πάλι.

     Β) Η λύση από Πηγαδίτσα είναι η συμφερότερη οικονομικά, άρα και πιο εφικτή και η πιο κοντινή απόσταση. (Η λύση από Βενέτικο είναι πολυδάπανη, χρειάζεται να απορροφήσει πάνω από το 50% των χρημάτων που θα διατεθούν σε όλη την Δυτική Μακεδονία για οδοποιία από το 4ο Κ.Π.Σ. (ΕΣΠΑ)).

     Γ) Πρέπει να μπουν και οι δύο δρόμοι από την γέφυρα της Σιούτσας προς τη Δεσκάτη και από Σκάλα -Παρασκευή -Δεσκάτη και από Κατάκαλη – Διασελάκι – Παρασκευή  -Δεσκάτη. Και αυτό γιατί κατά την άποψη μας ούτε τα δημοτικά διαμερίσματα Παλιουριάς – Παναγιάς , θα υποβαθμιστούν, απεναντίας επειδή ο δρόμος είναι πολιτισμός, η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων που θα περάσουν από ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας θα έχει σαν αποτέλεσμα και την διέλευση του αριθμού των επισκεπτών που θα επισκέπτονται και τα διαμερίσματα και ολόκληρο τον Δήμο. Και επιπλέον είναι αδιανόητο για μας να μπορούμε να έχουμε δύο δρόμους (με ότι αυτό σημαίνει για ολόκληρο τον Δήμο, και μάλιστα ενόψει του Β΄ Καποδίστρια που όλα δείχνουν όποτε και αν γίνει  ο Δήμος Δεσκάτης θα μεγαλώσει και πληθυσμιακά και γεωγραφικά) και εμείς να ζητάμε μόνο ένα.

    Δ) Η αναβλητικότητα και η μη ύπαρξη και η κατάθεση ξεκάθαρης θέσης δεν τιμά κανέναν πολίτη που ασχολείται ή ασχολήθηκε στο παρελθόν με τα κοινά.

    Αυτή είναι η θέση μας, ξεκάθαρη και την κάναμε γνωστή σε όλους τους πολίτες του Δήμου και όχι μόνο, λέγοντας τους ότι δεν φοβόμαστε να πάρουμε πρωτοβουλίες που θεωρούμε σωστές για το μέλλον του τόπου, ξέροντας βέβαια ότι θέλει χρόνο για να αποδεχθεί η ορθότητα ή μη της οποιασδήποτε πολιτικής απόφασης . Ευελπιστούμε ότι θα Δικαιωθούμε και θα φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης του Λαού.      

                                                                                                    Δεσκάτη 31/10/08

                                                                                                       Νίκος Μίγκος

                                                                                                    Δήμαρχος Δεσκάτης