Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δεσκάτης

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δεσκάτης είναι νομικώς αναγνωρισμένο από το έτος 2003 κοινωφελές και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο με έδρα τη Δεσκάτη. Σκοποί του Συλλόγου είναι:

  • Η δημιουργία Τράπεζας Αίματος για τοιυς κατοίκους της Δεσκάτης και των περιχώρων με την πραγματοποίηση δύο τουλάχιστον αιμοληψιών κατ’ έτος από το κέντρο αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Γρεβενών και με τη συνεργασία του Κέντρου Υγείας Δεσκάτης.
  • Η διάδοση του πνεύματος της εθελοντικής αιμοδοσίας στους κατοίκους της περιοχής και γενικότερα της εθελοντικής προσφοράς με τη διοργάνωση ομιλιών, τη θεσμοθέτησης κινήτρων και ηθικών επαίνων σε παλαιούς και νέους αιμοδότες, τη διοργάνωση εκθέσεων από τη προσφορά και τη δράση του συλλόγου, τη συμμετοχή σε διαφορές εκδηλώσεις που θα κάνουν γνωστή την ύπαρξη και τη δράση του συλλόγου.
  • Η καλλιέργεια πνεύματος φιλαλληλίας και αλτρουϊσμού μεταξύ των μελών και γενικότερα μεταξύ των κατοίκων της Δεσκάτης και των περιχώρων
  • Η ανάπτυξη συνεργασίας με ομοειδείς συλλόγους της περιοχής μας και της χώρας μας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για επάρκεια της Ελλάδας σε αίμα και παράγωγα αίματος από εθελοντική και μόνο προσφορά.

Προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος μέλος του συλλόγου είναι:

  1. Να αιμοδοτεί τουλάχιστον μια φορά το χρόνο
  2. Για όσους δεν μπορούν  να αιμοδοτούν για λόγους υγείας, να ασπάζονται τις αρχές του καταστατικού, να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που οργανώνει ο σύλλογος και να μεριμνούν γενικότερα για τη διάδοση των σκοπών του συλλόγου.
  3. Να είναι ταμειακώς τακτοποιημένος (5 ευρώ  για την εγγραφή και 5 ευρώ ετήσια συμμετοχή) για το δικαίωμα του « εκλέγειν» και του « εκλέγεσθαι», στις αρχαιρεσίες του συλλόγου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των μελών:

  1. Πλήρης κάλυψη σε αίμα για τυχόν ανάγκες των ιδίων και των συγγενών α΄ βαθμού (συζύγων, τέκνων, γονέων)
  2. Μερική κάλυψη αναγκών σε αίμα για λοιπούς συγγενείς ή φίλους, εφ’ όσον υπάρχει απόθεμα στην τράπεζα αίματος. Για τον εμπλουτισμό σε αίμα της Τράπεζας αίματος  τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου μπορούν πέραν των τακτικών αιμοδοσιών που γίνονται στη Δεσκάτη να αιμοδοτούν οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε  Νοσοκομείο της χώρας και να το πιστώνουν στη τράπεζα αίματος  του Συλλόγου.
  3. Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις του συλλόγου πέραν των αιμοδοσιών (επιστημονικές εκδηλώσεις, εκδρομές κλπ)

Το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί όλους τους συμπατριώτες μιας ηλικίας 18 έως 62 ετών, που δεν πάσχουν από κάποιο σοβαρό νόσημα και δεν κάνουν χρήση οποιαδήποτε φαρμάκου, να συμμετέχουν μαζικά στις αιμοδοσίες και στις άλλες δραστηριότητες του συλλόγου, είτε ως μέλη είτε ως φίλοι του συλλόγου, με πνεύμα συναδέλφωσης και αλληλεγγύης, για την επίτευξη των σκοπών που προαναφέρθηκαν.

Το ΔΣ του Συλλόγου απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Δ.Σ. Σύλλογου Αιμοδοτών Δεσκάτης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

Ζαγκανίκας Νικόλαος

Πρόεδρος

Τσιγάρας Κων/νος

Αντιπρόεδρος

Τέγος Βασίλειος

Γραμματέας

Κυριαζίδης Πλούτος

Ταμίας

Γκαγκτζής Χρήστος

Έφορος Αιμοδοσίας

Καραστέργιος Ευθύμιος

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων

Τσερπές Γεώργιος

Μέλος

Λαβός Δημήτριος

Μέλος

Γκανταίφη – Θωμά Ελεθερία

Μέλος

Η διεύθυνση του Συλλόγου Αιμοδοτών Δεσκάτης είναι:
Κέντρο Υγείας Δεσκάτης
ΤΚ 51200
Τηλ: 2462-031790
Email: kydes1@grevenanet.gr