Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Σ. (Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος) Δεσκάτης

Δείτε το Δ.Σ. ΕΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ εδώ.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΣ Δεσκάτης αποτελείται από τους εξής :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κόγιος Θεοφάνης                                          τηλ : 6974424866
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κοτίτσας Γεώργιος                             τηλ : 6977279014
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσιακάλου Ζωή                                       τηλ : 6946327995
ΤΑΜΙΑΣ : Κουζούμης Γεώργιος                                          τηλ : 6947266198
ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ : Μπλιώνας Ελευθέριος            τηλ : 6986611232
ΕΦΟΡΟΙ ΥΛΙΚΟΥ : Κόγιος Ευάγγελος                              τηλ : 6974380168
ΕΦΟΡΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ : Κρίκος Ιωάννης                        τηλ : 6944846183
ΕΦΟΡΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ : Δαρδούμπα Πολυξένη       τηλ : 6984173140
ΕΦΟΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ : Κακούσιος Γεώργιος       τηλ : 6972704453
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Μπαρμπούτα Μαρία    τηλ : 6949124597
Ντάβαρος Θέμης          τηλ : 6974428067

Σταθερά τηλέφωνα και fax του συλλόγου είναι τα εξής : 2462031484