Εμπορικός Σύλλογος Δεσκάτης

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1950 με την επωνυμία Εμπορικός Σύλλογος Δεσκάτης. Σκοπός του Συλλόγου είναι καθαρά επαγγελματικός και αποβλέπει στη μελέτη, την προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτού. Για την μεταξύ των μελών αυτού επικοινωνίας και συσκέψεως και λήψεως αποφάσεων περί των μέσων και μέτρων των συντελούντων στην πρόοδο και ευημερία αυτών και ακόμη στην παρακολούθηση σ΄όλη τη χώρα εξελίξεως του επαγγέλματος, της βιοτεχνίας και του εμπορίου με δημόσιες ομιλίες, έγγραφα, ανακοινώσεις κυκλοφορίας δελτίων και έντυπα που αφορούν αποκλειστικά τα επαγγέλματα την βιοτεχνία και το εμπόριο και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μελών του Σωματείου και γενικότερα τη γενική οικονομική ευημερία και ανάπτυξη του τόπου.

– Στις 6-7-1997 έγιναν τα εγκαίνια του Παραρτήματος Επιμελητηρίου Δεσκάτης υπό την προεδρεία του κ.Ζιανού Άρη όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα με την υπάλληλο κ.Κατσιαφλάκα Άννα.

– Ο Σύλλογος συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του ανταμώματος του καλοκαιριού.

– Στη Καθαρά Δευτέρα με τη φασολάδα στον Άγιο Αχίλλειο.

– Ενημερώνει τους Επαγγελματίες για τρέχουσες εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα.

– Διεκδικεί αιτήματα των Επαγγελματιών με τη βοήθεια όλων των θεσμικών οργάνων του Δήμου και του Νομού.

– Συμμετείχε στο 1ο Συνέδριο Ελληνικού Εμπορίου που έγινε στους Δελφούς στις 23-25 Νοεμβρίου 2007.

– Συμμετέχει σε εκδηλώσεις που κάνει η Ομοσπονδία Εθνικού Εμπορίου με 2 μέλη εκλεγμένα σ΄αυτή.

Δ.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΜΑΡΗ – ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΗΛ. 6936876234

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΕΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ « 6946189128

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ « 6944344282

ΤΑΜΙΑΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ « 6974926837

ΜΕΛΟΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ « 6945021920

ΜΕΛΟΣ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ « 6974556651

ΜΕΛΟΣ ΜΠΛΙΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ « 6932838761

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ τηλ 6974424866

ΚΟΥΣΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ « 6945157618

ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ « 6984469542

Τηλ. Επικοινωνίας: 2462031225 Fax: 2462036000

E-mail: emporikosdeskatis@gmail.com