Αγροτικός Σύλλογος Δεσκάτης
Ο Αγροτικός Σύλλογος Δεσκάτης  ιδρύθηκε στη δεκαετία του ’80 με σκοπό να έρθει η καπνοκαλλιέργεια στη περιοχή μας. Με την επίτευξη  αυτού του σκοπού άρχισε να ασχολείται  συγχρόνως με τη διάθεση του προϊόντος και την καλύτερη επιμόρφωση των αγροτών.

Σήμερα σκοπός του Αγροτικού Συλλόγου είναι να κρατηθεί ο αγροτικός κόσμος στην περιοχή μας, ιδιαίτερα μετά την αναθεώρηση της Κ.Α.Π.(Κοινή Αγροτική Πολιτική) και την κατά μεγάλο βαθμό μείωση της καπνοκαλλιέργειας.

Έχοντας αυτό σαν στόχο ο Αγροτικός Σύλλογος:

  • Ενημερώνει τους αγρότες για τις τρέχουσες εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, για ανδιαρθρώσεις καλλι4εργειών (δεντροκαλλιέργειες, βιολογική γεωργία κ.α.)
  • Διεκδικεί αιτήματα των αγροτών με τη βοήθεια όλων των θεσμικών οργάνων του Δήμου και του Νομού.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, έπειτα από τις εκλογές της 13-02-2006 είναι το εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Κουτσίκος Γεώργιος* Πρόεδρος 6945383194
Παπαπέτρος Αθανάσιος Γραμματέας 6946537514
Κακούσιος Σωκράτης Αντιπρόεδρος 6974873160
Δρούγκας Αθανάσιος Ταμίας 6974805517
Μπρασινίκας Κων/νος Μέλος 6947480045
Κολονίτσιος Χρήστος Μέλος 6977782642
Κόγιος Γεώργιος Μέλος 2462-032422
* Αντιπρόσωπος για το δήμο