Πρόγραμμα άθλησης για όλους
Πρόγραμμα Άθλησης για Όλους
ΩΡΑ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΣ
Δευτέρα – πρωί 8:00-9:00 2ο Γήπεδο
9:00-10:00 4ο Γήπεδο
10:00-11:00 5ο Γήπεδο
Δευτέρα – απόγευμα 16:00-17:00 1ο Γήπεδο
17:00-18:00 6ο Γήπεδο
18:00-19:00 3ο Γήπεδο
Τρίτη – πρωί 8:00-9:00 1ο Γήπεδο
9:00-10:00 3ο Γήπεδο
10:00-11:00 6ο Γήπεδο
Τρίτη – απόγευμα 16:00-17:00 4ο Γήπεδο
17:00-18:00 2ο Γήπεδο
18:00-19:00 5ο Γήπεδο
Τετάρτη – πρωί 8:00-9:00 3ο Γήπεδο
9:00-10:00 4ο Γήπεδο
10:00-11:00 5ο Γήπεδο
Τετάρτη – απόγευμα 16:00-17:00 1ο Γήπεδο
17:00-18:00 3ο Γήπεδο
18:00-19:00 6ο Γήπεδο
Πέμπτη – πρωί 8:00-9:00 2ο Γήπεδο
9:00-10:00 4ο Γήπεδο
10:00-11:00 6ο Γήπεδο
Πέμπτη – απόγευμα 16:00-17:00 1ο Γήπεδο
17:00-18:00 2ο Γήπεδο
18:00-19:00 5ο Γήπεδο
Παρασκευή – πρωί 8:00-9:00 4ο Γυμναστήριο
9:00-10:00 1ο Γυμναστήριο
10:00-11:00 2ο Γυμναστήριο
Παρασκευή – απόγευμα 16:00-17:00 3ο Γυμναστήριο
17:00-18:00 5ο Γυμναστήριο
18:00-19:00 6ο Γυμναστήριο
ΤΜΗΜΑΤΑ 1ο Γυναίκες 35-45 χρον.
2ο Γυναίκες 45-60 χρον.
3ο Μεικτό Τμήμα 18-25 χρον.
4ο Γυναίκες 25-35 χρον.
5ο Μεικτό Τμήμα 30-50 χρον.
6ο Γυναίκες 20-30 χρον.
Ο Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος
  Αναγνώστου Ιωάννης