Δωρεάν ασύρματο Ίντερνετ στη Δεσκάτη

   Ν. ΜΙΓΚΟΣ: «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ»

    Δωρεάν ασύρματο Ίντερνετ στη Δεσκάτη

   Ευρυζωνικές υποδομές και ασύρματο δωρεάν δίκτυο απέκτησε η πόλη της Δεσκάτης για όλους τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης, καθώς εγκαταστάθηκε και ήδη άρχισε να λειτουργεί στη Δεσκάτη ο εξοπλισμός για την παροχή ασύρματου διαδικτύου. Ταυτόχρονα, με την ανάπτυξη δικτύων τοπικής πρόσβασης με χρήση αμιγώς ασύρματου δικτύου συνδέθηκαν όλα τα κτίρια δημοσίου συμφέροντος του Δήμου με το Δημαρχείο, καθώς και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Προκειμένου να τονιστεί η σημασία και τα οφέλη του έργου, προβλέπεται η διοργάνωση τεσσάρων ημερίδων ενημέρωσης του κοινού, ενώ θα δοθεί ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δήμου σε όλους τους πολίτες. Να σημειωθεί ότι το πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Δεσκάτης έργο ανήλθε στις 242.908 ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας».

    Ν. Μίγκος: «Στόχος η ψηφιακή σύγκλιση»

   Αναφερόμενος στην σημασία της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, ο δήμαρχος κ. Νίκος Μίγκος τόνισε ότι «η δημοτική αρχή καταβάλλει προσπάθειες για ψηφιακή σύγκλιση της Δεσκάτης με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, εξασφαλίζοντας σε όλους τους δημότες – με ένα πρωτοποριακό έργο – γρήγορο και ασύρματο δίκτυο υψηλής τεχνολογίας χωρίς το παραμικρό κόστος», προσθέτοντας πως η μέριμνα για την προώθηση των νέων τεχνολογιών στον Δήμο Δεσκάτης είναι συνεχής. «Η δημοτική αρχή συνεχίζει ακούραστα και αδιάκοπα το έργο της για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των δημοτών», είπε καταλήγοντας ο κ. Μίγκος.

      Τεχνικά χαρακτηριστικά και άξονες του έργου

    Το έργο περιλαμβάνει ασύρματο δίκτυο μεταξύ των δημοσίων κτιρίων, πρόσβαση σε ασύρματο Ίντερνετ σε όλους τους πολίτες, δράσεις ενημέρωσης του κοινού, καθώς και προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Δεσκάτης (δημιουργία ιστοσελίδας). Παράλληλα, το εν λόγω έργο αφορά σε δύο άξονες: την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και στην προβολή ψηφιακού περιεχομένου μέσω της αξιοποίησης και χρήσης των συγκεκριμένων δικτύων.

Αναλυτικά, ο πρώτος άξονας του έργου αφορά στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης με χρήση αμιγώς ασύρματων ζεύξεων στη Δεσκάτη με βασικό στόχο τα ασύρματα δίκτυα να συνδέουν τα κτίρια δημόσιου συμφέροντος του Δήμου με το Δημαρχείο, καθώς και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), δηλαδή τα δύο σημεία, στα οποία θα καταλήγει το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Ο δεύτερος άξονας του έργου αφορά στην προβολή ψηφιακού περιεχομένου μέσω της αξιοποίησης και της χρήσης των ευρυζωνικών δικτύων που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας στο Δήμο Δεσκάτης». Έτσι, εγκαταστάθηκαν τέσσερα σημεία ασύρματης πρόσβασης (hot spots) εντός των ορίων της Δεσκάτης σε επιλεγμένα σημεία (Πλατεία Δημαρχείου, Κεντρική Πλατεία, Μύλος, Κλειστό Γυμναστήριο), προκειμένου οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με συσκευές τύπου PDA, Laptop, Netbook, κινητά τηλέφωνα.