Δ.Ε.Π.Α.Π.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ο Δήμος Δεσκάτης ίδρυσε τη Δ.Ε.Π.Α.Π. το 2011 μετά τη συγχώνευση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δεσκάτης Δ.Ε.Π.Α.Κ.Α.Α. και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χασίων ΦΙΛΟΥΡΙΑ. Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας της νέας Δημοτικής Επιχείρησης είναι η ουσιαστική και ολοκληρωμένη παρέμβαση του Δήμου Δεσκάτης στον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, το Περιβάλλον και τη διασφάλιση της συνοχής της τοπικής κοινωνίας και τη διατήρηση της ισοτιμίας των ατόμων
Τηλέφωνα: 2462351117
Πληροφορίες μέσω Internet : dimosdes @ otenet. gr
Διεύθυνση: Ανδρομάνας 2, Τ.Κ. 512 00 Δεσκάτη Γρεβενών
Σκοποί της Επιχείρησης:
Η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Δεσκάτης καλύπτει τους εξής τομείς :
 1. Πολιτισμός
 2. Περιβάλλον-Σφαγεία
 3. Αθλητισμός
 4. Κοινωνική Αλληλεγγύη
Προσφερόμενες Υπηρεσίες ανά τομέα δράσης:

Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄):

 • η λειτουργία βιβλιοθήκης,
 • η λειτουργία πολιτιστικού  και πνευματικού κέντρου,
 • η λειτουργία μουσείου,
 • η λειτουργία πινακοθήκης,
 • η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου,
 • η διοργάνωση  συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων  της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
 • η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία.
 • η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

 • η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
 • η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
 • η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
 • η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων

Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄):

 • η λειτουργία αθλητικού κέντρου,
 • η λειτουργία γυμναστηρίου,
 • η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
 • η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
 • η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης
 • Επίσης στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαμβάνονται:

Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:

 • κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,
 • ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
 • Βοήθεια στο Σπίτι
 • Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
 • Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
 • Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
 • ΚΔΑΠ για ΑΜΕΑ

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΘΕΣΗ  
 Πέτσας Ιωάννης  Πρόεδρος  Δημοτικός Σύμβουλος
 Κόγιος Ζήσης  Αντιπρόεδρος  Δημοτικός Σύμβουλος
 Χατζηζήσης Λάπρος  Μέλος  Δημοτικός Σύμβουλος (Εκπρόσωπος της μειοψηφίας)
 Τζήμουλα Σταματία  Μέλος  Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα
 Μπρασινίκα Αθανασία  Μέλος  Δημότισσα ως μέλος
 Σιρδένη Ειρήνη  Μέλος Δημότισσα ως μέλος
 Ζιαγκλιαβού Ειρήνη  Μέλος  Δημότισσα ως μέλος
 Τζιώλα Μαρία  Μέλος Δημότισσα ως μέλος
 Γκέτσιου Χρυσούλα  Μέλος Δημότης ως μέλος
Κούτουλας Αθανάσιος    
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΘΕΣΗ  
Τσιάκαλος Γεώργιος  Πρόεδρος  Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας
 Λάμαρης Χρήστος  Αντιπρόεδρος  Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφίας
Τζιώλας Ιωάννης  Μέλος  Δημοτικός Σύμβουλος (Εκπρόσωπος της μειοψηφίας)
 Μαγκούφης Δημήτριος  Μέλος  Εκπρόσωπος Κοινωνικού Φορέα
Κούτρα Μαρία  Μέλος Δημότισσα ως μέλος
 Γκέτσιου Χρυσούλα  Μέλος Δημότισσα ως μέλος
Ράτζα Μαρία  Μέλος Δημότισσα ως μέλος
Τζιαφέτας Νικόλαος  Μέλος  Δημότης ως μέλος
Σταινού Αφροδίτη  Μέλος  Δημότισσα ως μέλος