Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμαρχος και Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Δεσκάτης

Στη Δεσκάτη, στην έδρα και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δεσκάτης Νομού Γρεβενών, σήμερα την 30η του μηνός Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα(2014), ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 19:30 μ. και σε δημόσια συνεδρίαση, οι κάτωθι που εκλέχθηκαν κατά τις διενεργηθείσες την 18η και 25η Μαϊου 2014 εκλογές που κυρώθηκαν με την αριθμ. 25/2014 και τη διορθωτική αυτής 31/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών,  αναδείχθηκαν ως το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δεσκάτης, όπως αυτός διαμορφώθηκε σύμφωνα με το νέο σχέδιο διοίκησης "Καλλικράτης".

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Καραστέργιος Δημήτριος Θωμάς Δήμαρχος Δεσκάτη Γρεβενών, 51200 2462-351101 Εκπαιδευτικός
Αναγνώστου Ιωάννης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Δεσκάτη , 51200 2462-351134 Επιχειρηματίας
Χατζηζήσης Λάμπρος Εμμανουήλ Αντιδήμαρχος Δεσκάτη , 51200 2462-351112 Ελεύθερος Επαγγελματίας
Τρικαλίδης Αριστείδης Κων/νος Αντιδήμαρχος Δεσκάτη , 51200 2462-351134 Γεωπόνος
Γκούμα-Στάθη Σοφία Κων/Νος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Χασίων Δήμητρα, 51100

2462-351804,51807, 51802

Οικονομολόγος
Λάμαρης Ελευθέριος Χρήστος Πρόεδρος Δ.Σ Δεσκάτη, 51200 2462-351120 Οικονομολόγος
Τζιώλας Νικόλαος Αθανάσιος Πρόεδρος Δ.Ε.Π.Α.Π. Δεσκάτη, 51200 2462-351117 Εκπαιδευτικός
Τσιγάρας Δημήτριος Αλέξανδρος Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. "ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ" Δεσκάτη, 51200  2462-351172 Δημόσιος Υπάλληλος
Παππάς Νικόλαος Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος Τριφύλλι 51100    
Ορφανίδου-Γκαραλιάκου Σοφία Κοσμάς Δημοτική Σύμβουλος Δήμητρα, 51100    
Κακούσιος Γεώργιος Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος Παλιουριά, 51200   Ελεύθερος Επαγγελματίας
Χρυσάκης Στέφανος  Γεώργιος  Δημοτικός Σύμβουλος Δεσκάτη, 51200    Ελεύθερος Επαγγελματίας
Καραγκούνη Σταματία Κων/νος Δημοτική Σύμβουλος Δεσκάτη, 51200    
Τζιώλας Ιωάννης Σωκράτης Δημοτικός Σύμβουλος Δεσκάτη, 51200   Εκπαιδευτικός
Μπγιάλας Χρήστος Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος Δεσκάτη , 51200   Λογιστής
Κορδίλας Δημήτριος Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος Δεσκάτη , 51200    
 Ντούμας Λάμπρος   Φώτιος  Δημοτικός Σύμβουλος Καρπερό, 51100    
Ανδρώνης Δημήτριος Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος

Δεσκάτη, 51200

  Δημόσιος Υπάλληλος
Μίγκος Νίκος Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος  Δεσκάτη, 51200   Ασφαλιστής
Μωϋσιάδης Γεώργιος Θεόδωρος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμητρα, 51100   Αγρότης-Ελεύθερος Επαγγελματίας
Σπανού-Φακή Ελένη Ελευθέριος  Δημοτική Σύμβουλος  Δεσκάτη, 51200    Νοσηλεύτρια