Δημόσια διαβούλευση για το επιχειρησιακό σχέδιο 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2011-2015

Ο Δήμος Δεσκάτης γνωστοποιεί στους Δημότες, τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της περιοχής ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 2011-2015», έως την 05-11-2011. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση για το περιεχόμενο του επιχειρησιακού προγράμματος είτε μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Δεσκάτης, είτε από το Δημαρχείο (Γραφείο Προγραμματισμού) και στη συνέχεια να υποβάλλει προτάσεις εγγράφως στο Δήμο (Γραφείο Προγραμματισμού, Ανδρομάνας 2, Δεσκάτη, τ.κ. 51200) το αργότερο μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. 

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, επιθυμητή είναι η ευρεία κοινωνική συμμετοχή με την κατάθεση προτάσεων, ιδεών και προβληματισμών που θα εμπλουτίσουν και θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ο Δήμαρχος Δεσκάτης 

Νίκος Μίγκος

 

 epixeirisiako_programma_tou_dhmou_deskatis_gia_thn_pentaetia_2011-2015