ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2013 ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΜΙΓΚΟΥ

pothen_esxes_migkou_2013_-01 

pothen_esxes_migkou_2013_-02 

pothen_esxes_migkou_2013_-03 

pothen_esxes_migkou_2013_-04 

pothen_esxes_migkou_2013_-05 

pothen_esxes_migkou_2013_-06 

pothen_esxes_migkou_2013_-07 

pothen_esxes_migkou_2013_-08