ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2013 ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

pothen_esxes_papantonis_2013_0001

pothen_esxes_papantonis_2013_0002

pothen_esxes_papantoniw_2013_0004

pothen_esxes_papantonis_2013_0005

pothen_esxes_papantonis_2013_0006

pothen_esxes_papantonis_2013_0007

pothen_esxes_papantonis_2013_0008

pothen_esxes_papantonis_2013_0009

pothen_esxes_papantonis_2013_0010