ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2012 ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.Ε., κ. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

pothen_esxes_karastergios_0001-2012

pothen_esxes_karastergios_0003-2012

pothen_esxes_karastergios_0004-2012

pothen_esxes_karastergios_0005-2012

pothen_esxes_karastergios_0006-2012

pothen_esxes_karastergios_0007-2012

pothen_esxes_karastergios_0008-2012

pothen_esxes_karastergios_0009-2012