ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2012 ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ, κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

pothen_esxes_papantonis_0001-2012

pothen_esxes_papantonis_0002-2012

pothen_esxes_pantonis_0003-2012

pothen_esxes_papantonis_0004-2012

pothen_esxes_papantonis_0005-2012

pothen_esxes_papantonis_0007-2012

pothen_esxes_papantonis_0008-2012