Τμήμα Πρασίνου
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Στο Δήμο Δεσκάτης από την 1-7-2005 με την πρόσληψη ατόμων Μερικής Απασχόλησης Γενικών Καθηκόντων λειτουργεί και τμήμα Πρασίνου το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση των πάρκων και των δεντροστοιχιών συμβάλλοντας καθοριστικά στη δόμηση μίας ευπρεπούς και ανθρώπινης εικόνας της πόλης μας. Το τμήμα υπάγεται στο γραφείο των Αντιδημάρχων.
Ώρες επικοινωνίας : Οι πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους μπορούν να επικοινωνούν από τις 7:30 έως 13:30 με το γραφείο των Αντιδημάρχων.
Τηλέφωνο : 2462351134

Προσφερόμενες Υπηρεσίες :
1. Περιποίηση Κηπαρίων, Πάρκων.
2. Περιποίηση Νησίδων.
3. Περιποίηση Δένδρων και Δενδροστοιχιών.
4. Νέες Δενδροφυτεύσεις .
5. Φυτοτεχνική διαμόρφωση νέων χώρων.
6. Υδροδότηση Πάρκων.