Τμήμα Έργων, Συντήρησης & Σημάνσεων
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Το τμήμα Μελετών και Έργων αποτελεί μία δημοτική υπηρεσία άμεσης καταγραφής των αιτημάτων των πολιτών και προγραμματισμένης παρέμβασης. Λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γραφείου Αντιδημαρχίας. Αντιμετωπίζει καταστάσεις που αφορούν σε προβλήματα που δεν απαιτούν εκτέλεση έργων μεγάλης κλίμακας.
Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

1) Αντιμετώπιση φθορών ασφαλτικού στους δρόμους
2) Αποκατάσταση – συντήρηση εγκαταστάσεων πάρκων, παιδικών χαρών
3) Υδραυλικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις δικτύων σε πάρκα κ.λ.π.
4) Αντικατάσταση φθαρμένων πλακών στα πεζοδρόμια .
5) Συντήρηση δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, Ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ( αντικατάσταση λαμπτήρων )
6) Συντήρηση σχολείων, Δημοτικών κτιρίων, Παιδικών Σταθμών.
7) Καθαρισμός Δημοτικών Οικοπέδων.
8) Ρίψη ασφαλτικού και αποκατάσταση δρόμου σε έργο μικρής έκτασης.
9) Διαγραμμίσεις οδοστρώματος, πάρκινγκ.
10) Πληροφορίες και Στοιχεία σχετικά με την Επέκταση του Σχεδίου Πόλης.
11) Βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.
12) Πληροφορίες και Στοιχεία σχετικά με το Αρχείο Οικοδομικών Αδειών.