Γραφείο Δημοτολογίων – Μητρώων Αρρένων – Στρατολογικής Κατάστασης
Το γραφείο Μητρώων Αρρένων – Στρατολογικής Κατάστασης – Ιθαγένειας, μεταξύ άλλων, μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων, όσον αφορά τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις γενικώς. Εκδίδει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την απαλλαγή, όσων δικαιούνται, από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Εκδίδει τα αναγκαία πιστοποιητικά για την εισαγωγή των ενδιαφερομένων στις στρατιωτικές σχολές. Καθώς κάθε ατομική περίπτωση είναι δυνατό να παρουσιάζει ιδιαιτερότητες κρίνεται σκόπιμο ο πολίτης, προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, να έρχεται προηγουμένως σε τηλεφωνική επαφή με την υπηρεσία προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία του.

Ώρες υποδοχής κοινού : Καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, στις ώρες : 7:30 – 3:00.
Τηλέφωνο : 2462351102,

Προσφερόμενες υπηρεσίες :
  • Μεταδημότευση Αγάμων
  • Μεταδημότευση Οικογενείας
  • Μεταδημότευση διαζευγμένων
  • Νέα Οικογενειακή Μερίδα
  • Εγγραφή στο Μητρώο Αρρένων (αδήλωτου)
  • Περίπτωση διπλοεγγραφής άρρενα Δημότη σε περισσότερα του ενός Μητρώα Αρρένων