Δημοτικά Κοιμητήρια
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι υπηρεσίες των Δημοτικών Κοιμητηρίων υπάγονται στις αρμοδιότητες του Γραφείου Αντιδημάρχων .Εδώ απευθύνονται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου για θέματα που αφορούν στον ενταφιασμό προσφιλούς τους προσώπου όπως και σε θέματα εκταφών , φύλαξης οστών, μεταφοράς οστών. Με την εκτέλεση των αναλόγων έργων, προβλέπεται η επέκταση του οστεοφυλακίου και η μελλοντική λειτουργία σύγχρονου χωνευτηρίου αστών.Στον χώρο του κοιμητηρίου Δεσκάτης λειτουργεί ο Κοιμητήριος Ναός της Αγίας Τριάδος όπου λειτουργεί τα Ψυχοσάββατα και άλλες μέρες.
Τα Σαββατοκύριακα τα Κοιμητήρια λειτουργούν με αρμοδιότητα Ληξιαρχείου ως προς την έκδοση άδειας ταφής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε εργασία εντός των Κοιμητηρίων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου.
Ενταφιασμοί γίνονται όλες τις ημέρες του χρόνου.
Συνοπτικές πληροφορίες Λειτουργίας των Κοιμητηρίων:
1.- Εφόσον κατά την ανακομιδή που θα γίνει, δεν έχει αποστεωνθεί ο νεκρός, γίνεται μεταταφή .
2.- Όσοι επισκέπτονται το Κοιμητήριο είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τους κανόνες για την
τάξη και καθαριότητα και να σέβονται το χώρο.
3.- Δεν επιτρέπεται να μπαίνει κανένας στο Κοιμητήριο, όταν έχει μαζί του σκυλιά ή άλλα ζώα.
4.- Για κάθε ζήτημα που σας απασχολεί ή για κάθε πληροφορία που θέλετε να απευθύνεστε στο
Γραφείο των Αντιδημάρχων.

Προς τους επισκέπτες των Κοιμητηρίων:
Η προσπάθεια που κάνουμε να διατηρήσουμε το χώρο του Κοιμητηρίου καθαρό, θα έχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, εφόσον μας βοηθήσετε και εσείς. Η διατήρηση της τάξης και της καθαριότητας είναι υπόθεση όλων μας. Γι αυτό:
1. Μη πετάτε στους διαδρόμους καθετί περιττό και άχρηστο.
2. Τοποθετείστε τα απορρίμματα στους κάδους ώστε να γίνει πιο εύκολη η αποκομιδή τους.
3. Μην αφήνετε τις βρύσες να τρέχουν άσκοπα.
Βοηθείστε μας στο δύσκολο έργο μας, και τότε τα αποτελέσματα θα φανούν γρήγορα.