Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στη θέση του υπάρχοντος γηπέδου καλαθοσφαίρισης στον οικισμό Δήμητρας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ 5Χ5

ESPD

ΕΕΕΣ