Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση προς Παλιοπαναγιά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ESPD

ΕΕΕΣ