Διακήρυξη δημοπρασίας “Καθοδηγητικό τοιχίο στο ρέμα Καραβίδας και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμου προς Κατάκαλη”

Κατεβάστε εδώ την περιληπτική διακήρυξη

Κατεβάστε εδώ την διακήρυξη