ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠAΡΑΛΑΒΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Ολοκληρώθηκε στις 24-1-2024 η παραλαβή από το Δήμο Δεσκάτης,
ενός μικρού φορτωτή – εκσκαφέα.
Θυμίζουμε ότι η προμήθεια του ανωτέρω μηχανήματος έγινε στα
πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014
– 2020» και το κόστος της προμήθειας ανήλθε στο ποσό των 95.480
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Έτσι ο Δήμος Δεσκάτης, εμπλουτίζει τον υφιστάμενο στόλο των
οχημάτων του με ένα επιπλέον, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει
καλύτερα στις ανάγκες που προκύπτουν.
Γραφείο Τύπου Δημάρχου
 
 
 
 
 
 
Μου αρέσει!
 

 
 
Σχόλιο
 
 
Κοινοποίηση