Χρήση Κοινόχρηστων Χώρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

Τηλ.: 2462351101

Φαξ: 2462351105

Ταχ. Δ/νση: Δεσκάτη 51200

e-mail: dimosdes@otenet.gr 

Χρήση Κοινόχρηστων Χώρων 

Ο Δήμος Δεσκάτης ανακοινώνει ότι, για την κατάληψη Κοινόχρηστου Χώρου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή Αδείας που εκδίδεται από τη Δημοτική αρχή. 

Η κατάληψη Κοινόχρηστου Χώρου χωρίς την απαραίτητη Άδεια επιφέρει πρόστιμο και προσαυξήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 Ν. 2323/95 σε συνδυασμό με το Ν. 3190/2003 & Ν. 3377/2005. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση Κοινόχρηστου Χώρου, παρακαλείστε από 20-02-2012 έως και 09-03-2012 να προσκομίσετε στο αρμόδιο γραφείο του Δ. Δεσκάτης (ΚΕΓΕ) τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη Άδεια : 

1) Αίτηση προς το Δήμο Δεσκάτης

2) Φωτ/φο Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του Καταστήματος

3) Σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου που αφορά η αίτηση

4) Απόδειξη από την ταμειακή μηχανή του συγκεκριμένου καταστήματος

5) Δημοτική Ενημερότητα

6) Απόδειξη Πληρωμής του Τέλους που αντιστοιχεί για τη χρήση του παραχωρηθέντος χώρου.  

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ