ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ- ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΛΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΣΙΩΝ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Κ.Υ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.