ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ

        Ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών κ. Πρ. Παυλόπουλος δεν άνοιξε τα χαρτιά για το θέμα της μεταρρύθμισης και το τοπίο παραμένει θολό για το Σχέδιο του «Καποδίστρια ΙΙ» . Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θέλει αρμοδιότητες προκειμένου να προσφέρει έργο και να ανταποκριθεί στο ρόλο της και στην εμπιστοσύνη των πολιτών, γι' αυτό θέλουμε από την Πολιτεία ισχυρούς οικονομικούς πόρους .  Σε ότι αφορά τα οικονομικά πάγια θέση και στάση της ΚΕΔΚΕ είναι να γίνει ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση, χωρίς την επιβολή νέων φόρων, με τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους να μπορούν να καλύψουν όλες τις αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει οι Δήμοι . 

                                                                                                                Νίκος  Μίγκος

                                                                                                            Δήμαρχος Δεσκάτης