ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
 
Την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 έγινε απολύμανση και γενικός καθαρισμός των Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Δεσκάτης.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ