Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Δήμου Δεσκάτης έτους 2017

Εξυγίανση οικονομικών – Σημαντικά έργα υποδομής – Νέες δομές και υπηρεσίες – Στήριξη των ευαίσθητων τομέων Υγείας και Παιδείας.
Πολιτισμική και περιβαλλοντική ανάδειξη – Τουριστική προοπτική
ανάπτυξη στο Δήμο Δεσκατης – Ο πολίτης στο επίκεντρο της πολιτικής μας

Παρουσιάστηκε και φέτος όπως προβλέπεται θεσμικά, σε ειδικές συνεδριάσεις που διοργανώθηκαν στις 2 και 3 Αυγούστου 2018, στην Δεσκάτη αλλά και για πρώτη φορά στο Καρπερό, ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.
Στην κορυφαία αυτή δημοκρατική διαδικασία , ο Δήμαρχος λογοδοτεί στους πολίτες, οι οποίοι δικαιούνται να γνωρίζουν με κάθε λεπτομέρεια την πορεία του Δήμου. Ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι φορείς και οι πολίτες μπορούν να πάρουν το λόγο και να καταθέσουν ερωτήσεις και προτάσεις.
Ο λαός πρέπει να γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια πως διαχειριζόμαστε τον ιδρώτα του και τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνουμε για το μέλλον του Δήμου μας.
Υποσχεθήκαμε προεκλογικά δίκαιη και διαφανή, συμμετοχική διοίκηση και αυτό κάνουμε πράξη .
Πιστεύουμε και κάνουμε πράξη την δημοκρατική διακυβέρνηση, διότι μέσα από την ενεργοποίηση όλων των υγειών δυνάμεων του τόπου μας, μέσα από την πολυφωνία θα προκύψει ως κοινή συνισταμένη η σύνθεση απόψεων, ώστε να εκφραστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.
Με σεβασμό στο δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια, με απόλυτη διαφάνεια και αντικειμενικότητα που απορρέει από τη χρήση στοιχείων ανεξάρτητων ελεγκτικών μηχανισμών, όπως είναι οι ορκωτοί λογιστές, σας παρουσιάζουμε τα πραγματικά δεδομένα τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτησης.
Αναλύοντας όλες τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες της Δημοτικής αρχής θα αποτυπωθούν σε όλους τους τομείς τα έργα μας, ώστε να σας δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα και την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων μας μέσα από εφαρμογή του προγράμματος μας.
Προτεραιότητα για τη Δημοτική μας αρχή αποτέλεσε και αποτελεί το νοικοκύρεμα των οικονομικών. Σύμφωνα με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, εφαρμόζουμε ενα σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω χρηστής διαχείρισης, το οποίο κινείται στους εξής άξονες:
ü Εξόφληση χρεών, μέσω ρυθμίσεων
ü Μείωση δαπανών, με ορθολογική και χρηστή διαχείριση.
ü Αύξηση εσόδων
ü Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ü Διεκδικώντας ληξιπρόθεσμες οφειλές και οργώνοντας την υπηρεσία εσόδων
Έχουμε σαφή λαϊκή εντολή εξυγίανσης των οικονομικών και μιας δίκαιης δημοκρατικής, αποτελεσματικής διοίκησης μέσα από την εφαρμογή ενός ρεαλιστικού προγράμματος που θα εξασφαλίζει ισόρροπη ανάπτυξη πηγαίνοντας το Δήμο μας ΜΠΡΟΣΤΑ και αυτό κάνουμε.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α/Α 2014 2015 2016 2017  
ΕΛΛΕΙΜΜΑ

ΧΡΗΣΗΣ

-811242,41 -399709,00 -343604,63 -261.115.96  
ΔΙΑΦΟΡΑ από προηγουμενο ετος   411533,41 56104.37 96224.79  
ΜΕΙΩΣΗ

ΕΛΛΕΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ       550126,4

Ενώ για το 2018 αναμένεται για πρώτη φορά να μην υπάρχει έλλειμμα στη χρήση έτους.
Ο Δήμος υπέγραψε την υπ’αριθμ. 5900/09-06-2017 δανειακή σύμβαση με το ΤΠ & Δ, ποσού 422.266,25 € για ισοσκέλιση του προ/σμού έτους 2017.
Αξιοποιώντας ευεργετικές διατάξεις μέχρι αυτή τη στιγμή εξοφλήσαμε το μεγαλύτερο μέρος του δανείου και χρησιμοποιήσαμε μόνο τις 86.000 Ευρώ για οφειλές προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ. Οπότε στόχος είναι μέχρι το τέλος της θητείας μας να αποπληρώσουμε όλο το δάνειο έχοντας εξυγιάνει τα οικονομικά του Δήμου Δεσκατης.

Οργάνωση – Υπηρεσίες:
Οι υπηρεσίες του Δήμου μας ήταν υποστελεχωμένες με λίγο προσωπικό που είναι αναγκασμένο να επιφορτίζεται με παράλληλα καθήκοντα.
Για την αντιμετώπιση της δυσχερούς αυτής κατάστασης ζητήσαμε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού καταθέτοντας νέο ΟΕΥ.
Ακόμα έχει δρομολογηθεί, η εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας μέσα από την εφαρμογή ενός συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας που στόχο θα έχει την βελτίωση και την αλλαγή.
Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων δείχνει υπερβάλλοντα ζήλο και ανταπεξέρχεται με επιτυχία και υψηλή αποτελεσματικότητα, στις υποχρεώσεις του Δήμου μας.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

· Καθιερώσαμε μέσω λογισμικού προγράμματος τις ηλεκτρονικές πληρωμές
· Προμηθευτήκαμε λογισμικό για το γραφείο κίνησης
· Λογισμικό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων
· Ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων πολιτών
· Εγκαταστήσαμε πρόγραμμα Αποθήκης μεταφέραμε και συνεχίζουμε να μεταφέρουμε όλα τα υλικά του Δήμου στα δυο αμαξοστάσια ,τα καταγράφουμε και δημιουργούμε ηλεκτρονικό αρχείο.
Ενώ σύντομα θα παρουσιάσουμε εφαρμογή για τα κινητά μέσω της οποίας πολύ εύκολα οι πολίτες θα καταθέτουν τα αιτήματα τους προς τον Δήμο μας.
· Ένα από τα κυριότερα προβλήματα του Δήμου Δεσκατης είναι η υποστελέχωση νευραλγικών υπηρεσιών.
· Παρόλες τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και στη συνεχή υπηρεσιακή υποβάθμιση του Δήμου λόγω της εφαρμογής των μνημονίων κατορθώσαμε να ιδρύσουμε νέες υπηρεσίες και δομές όπως:
α) το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δεσκάτης το οποίο χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ (χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του δήμου), απασχολεί δύο Υπαλλήλους και ρόλος του είναι να υποστηρίξει τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και να οργανώσει με τον καλύτερο δυνατό προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης στο Δήμο Δεσκάτης.
· β) Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Μία δομή χρηματοδοτούμενη 100% από το ΕΣΠΑ, μέσω του Προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» δημιουργώντας έξι θέσεις εργασίας και προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων.
Παράλληλα συνεχίζουμε να λειτουργούμε αποκεντρωμένες υπηρεσίες στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Χασίων Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων των δημοτικών διαμερισμάτων του πρώην Δήμου Χασίων.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Στον τομέα της Υγείας και της Πρόνοιας ο Δήμος Δεσκάτης δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία , προσπαθώντας να δημιουργήσουμε δομές και να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες .
Στην έδρα του Δήμου υπάρχει Κέντρο Υγείας, το οποίο προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους του Δήμου μας αλλά και στους κρατικούς όμορων Δήμων. Για την καλύτερη λειτουργία του Κέντρου Υγείας απαιτείται η πρόσληψη Μαίας, Μικροβιολόγου Οδοντίατρου και Οδηγού Ασθενοφόρου. Επίσης απαιτείται η προμήθεια ενός καινούργιου ασθενοφόρου σε αντικατάσταση του παλαιού που παρουσιάζει συνεχή προβλήματα. Παράλληλα λειτουργεί αγροτικό ιατρείο στο Καρπερό το οποίο οργανώνει και επισκέψεις στα απομακρυσμένα Δημοτικά διαμερίσματα. Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της ιατρικής παρακολούθησης των πολιτών του Δήμου μας έχουμε καταθέσει πρόταση δημιουργίας πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Χασίων στο ΚΑΡΠΕΡΟ.
Ακόμη λειτουργούμε με σημαντική προσφορά το πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι που ανακουφίζει με τη δράση του, τους ανήμπορους τους άρρωστους και τους ηλικιωμένους του Δήμου μας.
Ενταχθήκαμε στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων μέσω του οποίου εξασφαλίζουμε προληπτικές εξετάσεις με κινητά συνεργεία για τους δημότες του Δήμου μας. Παράλληλα ιδρύσαμε και το ΚΕΠ Υγείας που σκοπό έχει να οργανώνει τηρώντας ιατρικούς φακέλους την ιατρική παρακολούθηση των μελών του.
Η οικονομική κρίση που βιώνουμε πραγματικά οδηγεί στην απόγνωση αρκετούς συνανθρώπους μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, για το λόγο αυτό θεωρούμε χρέος μας να ενισχύσουμε την δράση μας στον τομέα της πρόνοιας και της αλληλεγγύης.
Λειτουργούμε λοιπόν:
· Κοινωνικό Παντοπωλείο
· Κοινωνικό Φαρμακείο
· Κοινωνική Ιματιοθήκη
· Κάρτα Αλληλεγγύης
· Πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας για τους απόρους ΤΕΒΑ συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Μακεδονίας
· Πρόγραμμα ΄΄Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ΄΄

Από την ανάληψη των καθηκόντων μας θέσαμε ως στόχο τη δημιουργία ενός Δήμου οργανωτικά ισχυρού, σύγχρονου με ανθρώπινο πρόσωπο, που θα έχει στο επίκεντρό του το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, τον Άνθρωπο και την Οικονομία.
Θα κυβερνάται συμμετοχικά, θα διαχειρίζεται τα οικονομικά με απόλυτη διαφάνεια, θα αξιοποιεί αποδοτικά και αποτελεσματικά τους πόρους από χρηματοδοτικά εργαλεία πετυχαίνοντας Ισόρροπη και Βιώσιμη και Αειφόρο ανάπτυξη.
Τους παραπάνω στόχους τους υλοποιούμε μέσα από:
Ø Την στήριξη του Πρωτογενούς τομέα
Ø Την Παραγωγική Ανασυγκρότηση
Ø Την τόνωση της Απασχόλησης
Ø Τον Τουριστικό προσανατολισμό
Ø Την Αξιοποίηση των Ενεργειακών πόρων
Ø Την ενίσχυση της Εξωστρέφειας
Ø Την στήριξη των δομών Υγείας Παιδείας και Πρόνοιας,
Ø και την Οργανωτική και Υπηρεσιακή Αναβάθμιση των γραφείων και των τμημάτων του Δήμου μας .
Πρωτογενής Τομέας

Προτεραιότητα και κύριο μέλημά της Δημοτικής μας Αρχής αποτελεί η στήριξη των παραγωγικών τάξεων με υποδομές, δράσεις και υπηρεσίες ώστε να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί το Αγροτικό εισόδημα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης για το Δήμο μας. Ένα σχέδιο στο οποίο ο πρωτογενής τομέας θα βρίσκεται στον πυρήνα της αναπτυξιακής μας πολιτικής.
Τα κυριότερα έργα του προγράμματος μας για τον πρωτογενή τομέα είναι:

1. Η Δημιουργία βασικών υποδομών.
Α) Συντήρηση και βελτίωση της Αγροτικής Οδοποιίας
Β) Κατασκευή φραγμάτων και αρδευτικών δικτύων
Γ) Κατασκευή Αποστραγγιστικών Έργων
Δ) Παροχή Νερού και Ρεύματος στις κτηνοτροφικές μονάδες

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΑΕΠ 041

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/

ΣΜΟΣ

(με ΦΠΑ)

(€)

ΑΡ.  ΜΕΛ.  
1 Αγροτική οδοποιϊα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων (700.000,00) 700.000,00 € 27/2015    
2 Αγροτική οδοποιϊα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων (463.000,00) 463.000,00 € 35/2016    
3 Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Χασίων (347.008,95) 410.000,00 € 59/2016    
4 Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δ.Ε. Δεσκατης 355.000,00 € 41/2017    
5 ΣΥΝΟΛΟ 1.928.000      

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗ ΔΕΗ

Α/Α Τίτλος έργου    
  ΜΗΝΙΑ
(με ΦΠΑ)     (€) ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
1 Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ξηραντήριο με επαρχιακό δρόμο Δεσκάτης-Παλιουριάς 210.000,02 15/3/2016
2 Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών δρόμων προς Κατάκαλη 186.000,00 31/5/2016
3 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης περιφερειακού Δήμητρας 171.000,00 7/6/2016
4 Επέκταση αγωγού ύδρευσης από Παπαχρήστο προς Ντατσή 19.900,00 30/6/2016
5 Ασφαλτόστρωση παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα Δήμητρας – Παλιουριάς συνολικής απόστασης 2,00Κμ 445.000,00 2/5/2017
6 Καθοδηγητικό τοιχίο  στο ρέμα Καραβίδας και Συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμου προς Κατάκαλη 233.000,01 9/5/2017
7 Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6,00Κμ 896.000,00 11/7/2017
      ΣΥΝΟΛΟ:    2.160.900,03  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/

ΣΜΟΣ

(με ΦΠΑ)

(€)

1 Προγραμμα προληψης και αντιμετωπισης ζημιων 80.000,00
2 Αντιμετωπιση φαινομενου λειψυδριας 30.000,00

ΥΠΟΒΑΛΑΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΑ

  Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/

ΣΜΟΣ

(με ΦΠΑ)

(€)

ΑΡ.  ΜΕΛ.
1 Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου 240.000,00 € 51/2017   

Μελέτη και Κατασκευή Γεωφραγμάτων και Αρδευτικών
1. Ανύψωση φράγματος Δασοχωρίου (προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια προϋπολογισμού 100.000,00 ευ)
2. Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στην ΄΄Αλμυρή΄΄. Εκπονήθηκε προμελέτη από την ΑΝΚΟ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο αναπτυξιακό έργο χωρητικότητας 2.500.000 κυβικών μέτρων νερού που θα αρδεύει περίπου 9.000 στρέμματα, δίνοντας σημαντική ώθηση και πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα.
3. Εκσυγχρονισμός ΤΟΕΒ Καρπερού – Δήμητρας (προγρ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) Ολοκληρώνεται η μελέτη εκσυγχρονισμού ώστε να υποβληθεί το έργο στο ΠΑΑ.
4. Μελέτη Κατασκευής Φράγματος στη Λάϊ. Συνεχίζεται η εκπόνηση των σχετικών μελετών για την κατασκευή γεωφραγματος στη θέση Λαϊ.
5. Αρδευτικό Παλιουριάς στον τομέα Β. (Βόρεια Ζώνη 1.500 στρ) Παραλάβαμε από την ΔΕΗ σειρά μελετών που αφορούν την επέκταση του αρδευτικού Παλιουριάς.
Ακόμη δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση βοσκότοπων (κατασκευή ποτίστρων, συντήρηση και εκ νέου υδρομάστευση των παλιών).
Αναβάθμιση του γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης που θα παρέχει επιστημονική – υποστήριξη των αγροτών
Υποστήριξη Βιολογικής Καλλιέργειας
Προώθηση Μελισσοκομίας
Συνάψαμε Σύμφωνο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την υλοποίηση Μελέτης για την Κατασκευή Πιλοτικού Αγροκτήματος στο Δήμο μας.
Συμμετείχαμε στο πρόγραμμα ΄΄Ελλήνων γεύσεις εκλεκτές΄΄
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
1. Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού Δεσκάτης – Ι.Μ. Ευαγγελίστριας προϋπολογισμού δαπάνης 280.000,00 €
2 . Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων Δήμου Δεσκάτης με προϋπολογισμό μελέτης 33.204,65 €
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΟΝΤΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
· Γέφυρα στην περιοχή Καραβίδας Κατάκαλης
· Γέφυρα στο Ρέμα του Τριφυλλιού
· Γέφυρα στην ποταμιά της Δεσκάτης – Θέση Μέλοβο
· Γέφυρα στην ποταμιά της Δεσκάτης – Θέση Πρόδρομος
· Κατασκευή τεχνικών έργων σε όλο τον Δήμο που σκοπό έχουν να βελτιώσουν τις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των πολιτών
· Αξιοποίηση γεώτρησης Τρικκοκιάς και σύνδεση με το δίκτυο.
· Γέφυρα στο Ρέμα Κατάκαλης
· Βελτίωση βατότητας(ασφαλτόστρωση) δρόμου προς βλαχόστρατα Δασοχωρίου
· Συντήρηση με Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων σε όλο το Δήμο.
· Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων
· Συντήρηση Αστικού οδικού δικτύου
· Ολοκλήρωση Πολεοδομικής Μελέτης Δεσκάτης, με την εκπόνηση Μελέτης Γεωλογικής καταλληλότητας
· Αναπλάσεις στα δημοτικά διαμερίσματα (κιόσκια, συντήρηση αστικού δικτύου)

Oδικά δίκτυα – Άρση απομόνωσης

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Δήμου μας αποτελεί η έλλειψη σύγχρονου οδικού δικτύου που να μας συνδέει με τις μεγάλες οδικές αρτηρίες ΠΑΘΕ και Εγνατία δίνοντας αναπτυξιακή προοπτική στο Δήμο μας . Ευκαιρία για την άρση της απομόνωσης θα αποτελούσε η διέλευση από το Δήμου μας του βόρειου τμήματος του Ε65 καθώς και η σύνδεση του κάθετου άξονα με την Εγνατία οδό και τον άξονα ΠΑΘΕ. Μετά από επαφές και συνεργασία που έχουμε εδώ και αρκετό καιρό μαζί σας για αυτό το θέμα γνωρίζουμε ότι κατατέθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο Υπουργείο Υποδομών πρόταση σύνδεσης του Έ 65 με την Ελασσόνα μέσω Δεσκάτης. Περιμένουμε θετική εξέλιξη σε αυτό το αίτημα και επιφυλασσόμαστε με απόφαση ειδική συνεδριάσης του δημοτικού συμβουλίου για την χάραξη του Βόρειου τμήματος του Ε65 .

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Υπογράφηκε Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Δεσκατης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας και ΕΚΕΤΑ για την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια μελέτης ύψους 186.000 Ευρώ με τίτλο: Διερεύνηση βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειας, στον οικισμό της Δεσκάτης και ανάπτυξη μοντέλου πρότυπης πιλοτικής μονάδας σε δημόσια κτίρια, με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Ξεκίνησε η σύνταξη μελέτης εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στη Δεσκάτη με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης την άνοιξη του 2019
Με την σημαντική αυτή υποδομή θα μειωθεί σημαντικά το κόστος θέρμανσης των νοικοκυριών .
ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ

α) Εντάξαμε την αντικατάσταση του δίκτυου ύδρευσης καθώς και τον έλεγχο του δικτύου με τηλεμετρία, του δημοτικού διαμερίσματος Δεσκατης στο ΕΣΠΑ και σύντομα θα αρχίσει υλοποίηση του έργου

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/

ΣΜΟΣ

(με ΦΠΑ)

(€)

ΑΡ.  ΜΕΛ.
1 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης 682.930,000 € 10/2017
2 ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 (Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης

για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού)

1.500.000,00 € 35/2016
3 ΣΥΝΟΛΟ 2.182.930,00  

Εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

«Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» «Υποδομές ύδρευσης

 για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας

και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»

ΥΔΡΕΥΣΗ
ΔΕΣΚΑΤΗ 1.500.000
ΚΑΡΠΕΡΟ 461.000
ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ- ΠΑΝΑΓΙΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΞΕΩΝ

510.000

 

247100,00

 

Κατασκευάσαμε το περιφερειακό δίκτυο ύδρευσης του Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμητρας σε αντικατάσταση παλαιού και φθαρμένου (προϋπολογισμού 171000,00 Ε)
Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ για την ανόρυξη εφεδρικής γεώτρησης ύδρευσης για το Δημοτικό Διαμέρισμα της Παλιουριάς και σύντομα προχωράμε στην κατασκευή της (προϋπολογισμού 200.000,00 Ε)
Υποβλήθηκε πρόταση στην Περιφέρεια από το Δήμο Δεσκατης για χρηματοδότηση του έργου :
«Σύνδεση υδρογεώτρησης Δασοχωρίου με το υδραγωγείο», ώστε να καλυφθούν και οι ανάγκες ύδρευσης της Ιεράς Μονής του Σωτήρος. ( Προϋπολογισμού 75.000,00 Ε)

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Δημοπρατήσαμε έργο αντικατάστασης και αδειοδότησης παιδικών χαρών προϋπολογισμού 224000,00 Ευρω

Επίσης:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 145.000
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» ΣΧΟΛΕΙΑ  21.300
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των
δήμων της Χώρας»
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 206.000

Ακόμη υποβλήθηκαν προτάσεις για τα παρακάτω προγράμματα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΝΕΚ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΜΥΛΟΣ 1.468.000,36
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές.» «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ  ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.649.700

 

 

 

 

 

 

3117700,00

 

ΒΕΛΤΙΩΣΑΜΕ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
· Κατασκευάσαμε περίφραξη στο γήπεδο Παλιουριάς
· Κερκίδες στο Δημοτικό Στάδιο Καρπερού
· Ανακαινίσαμε τα εξωτερικά γήπεδα Μπάσκετ και τένις στη Δεσκάτη
· Αποκαταστήσαμε τις φθορές στο κλειστό γυμναστήριο Δεσκατης
· Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των φθορών στο Ταρτάν του Δημοτικού Σταδίου Δεσκατης

Υποβάλαμε πρόταση για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΕΣΠΑ Α.Π. 4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς  ΣΧΟΛΕΙΑ 1.800.000
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/

ΣΜΟΣ

(με ΦΠΑ)

(€)

 
1 Ελαιοχρωματισμοί σχολικών κτιρίων του Δήμου Δεσκατης 110000  
2 Κατασκευή τοιχίου  αντιστήριξης στο Γυμνάσιο Καρπερού 140000  
3 Συντήρηση προαυλίων χώρων σχολικών κτιρίων 62000  
4 ΣΥΝΟΛΟ 312000  

Εξοπλισμός σχολικών μονάδων με εποπτικό υλικό όπως Η/Υ και καθίσματα στο αμφιθέατρο Γυμνασίου Δεσκατης

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
· Αναπτύσσουμε σημαντικές πρωτοβουλίες προστασίας και ανάδειξης του Περιβάλλοντος
· Εκπονήσαμε μελέτη Δορυφορικής Αποτύπωσης μονοπατιών.
· Σε συνεργασία με το ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και την επιμέλεια του συμπατριώτη μας Σπανού Ιωάννη, χαρακτηρίστηκε η υπεραιωνόβια Βελανιδιά στο Μέλοβο ως μνημείο της Φύσης (1350 ετών)
· Συνεργαζόμαστε με το Δασαρχείο εκπονήσαμε διαχειριστική μελέτη αξιοποίησης του Δασικού πλούτου (ολοκληρώθηκε) με στόχο την αειφόρο διαχείριση, την δημιουργία θέσεων εργασίας και εξασφάλιση φθηνού ξύλου για τους συμπολίτες μας.
· Επίσης εκπονούμε ΜΕΛΕΤΕΣ αναδάσωσης και αντιπυρικής προστασίας

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

· Κατασκευάσαμε κάδους στάχτης
· Κατασκευάσαμε κλωβούς ανακύκλωσης χαρτιού
· Λειτουργήσαμε γραμμές τηλεφώνου για την αποκομιδή μπαζών και βαρέων αντικειμένων
· Τοποθετήσαμε κάδους γυαλιού και περιμένουμε καφέ κάδους βιοδιασπώμενων
· Κατασκευάζουμε κάδους για τρόφιμα για τα αδέσποτα ζώα
· Καθαρίσαμε και αποκαταστήσαμε σημεία γύρω από τα Δημοτικά Διαμερίσματα της Δεσκάτης που ήταν σκουπιδότοποι
· Πραγματοποιήσαμε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ τους συλλόγους και τα σχολεία.
· Ανανεώσαμε την συνεργασία με την ΔΙΑΔΥΜΑ με ευνοϊκότερους και οικονομικότερους όρους.
· Μειώσαμε σημαντικά το Βάρος των απορριμμάτων
· Ψηφίσαμε το Τοπικό σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων ΤΟΣΔΑ
· Υπογράφηκε συμφωνητικό της ΔΙΑΔΥΜΑ με ιδιωτική εταιρεία για την κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης στερεών απορριμμάτων που θα δώσει βιώσιμη λύση .
· Επιδιώκουμε να κάνουμε εγκατάσταση μονάδας κομποστοποίησης .
· Να καθαρίσουμε όλα τα ρέματα του Δήμου μας.
· Να τοποθετήσουμε στις σχολικές αίθουσες καλαθάκια ανακύκλωσης ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές.
· Προμηθευτήκαμε από τη ΔΙΑΔΥΜΑ φορτηγό αυτοκίνητο για τους κάδους ανακύκλωσης
· Προχωρούμε την κατασκευή Πράσινου Σημείου
· Υποβάλαμε πρόταση διαχείρισης βιοαποβλήτων που αφορά αγορά απορριμματοφόρου και καφέ κάδων συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρω
Ευχαριστούμε τους εθελοντές για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρουν στο Δήμο Δεσκάτης και πρωταγωνιστούν ιδιαίτερα στους τομείς της καθαριότητας και του πολιτισμού.
Αξίζει να αναφερθεί η πλούσια δράση των πολιτιστικών συλλόγων και σχολείων καθώς και η συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘Let’s do it’.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
· Μεγάλο βάρος δόθηκε στην προστασία της περιουσίας και της ανθρώπινης ζωής
· Οργανώσαμε το Συντονιστικό Τοπικό ‘Όργανο Πολιτικής Προστασίας
· Συνεργαζόμαστε άριστα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο υγείας , το Αστυνομικό Τμήμα Δεσκάτης και την Περιφέρεια
· Σε συνεργασία με την Περιφέρεια τους εργολάβους αποχιονισμού και τα μηχανήματά μας καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε χωρίς προβλήματα στον αποχιονισμό
· Λάβαμε μέρος στο εργαστήριο επιχειρησιακού σχεδιασμού Σεισμών που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη
· Διοργανώνουμε σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα πολιτικής προστασίας.
· Αντιπλημμυρική προστασία. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμούς ρεμάτων, φρεατίων, αυλακών, τεχνικών έργων καθώς και αποψιλώσεις.

ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε ήταν και η συμμετοχή μας στο ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
Η δημιουργία του Γεωπάρκου στα πλαίσια του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO (Global Geopark Network of UNESCO) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής που αυτό περιλαμβάνει. Για την ένταξη του Όρλιακα, Βούρινου, Βουνάσσας και περιοχές με παλαιοντολογικό και βιολογικό ενδιαφέρον ή περιοχές εξαιρετικού φυσικού κάλλους στο δίκτυο της UNESCO και την πιστοποίηση της μοναδικότητας και της ιδιαιτέρως μεγάλης σημασίας των γεωμορφολογικών και γεωλογικών σχηματισμών της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Ν. Γρεβενών, έχει εκπονηθεί πρόταση-αίτηση προς την UNESCO, που περιλαμβάνει όλα τα γεωλογικά, γεωμορφολογικά, περιβαλλοντικά, πολιτισμικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς και προτάσεις δράσεων γεωεπιστημονικής εκπαίδευσης, ενεργειών ανάδειξης-προβολής της περιοχής κ.α.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
· Η διατήρηση των ηθών, των εθίμων, των παραδόσεων, καθώς και η προστασία και ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε συνδυασμό με τις φυσικές καλλονές και τα γεωλογικά μας μνημεία, είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής μας αρχής.
· Είχαμε την Ίδρυση επιτροπής πολιτισμού τουρισμού και ανάπτυξης.
· Στηρίξαμε την αναβίωση των ηθών και των εθίμων του τόπου μας, διοργανώνοντας πλήθος πολιτιστικών εκδηλωσεων.
· Κατασκευάσαμε και τοποθετήσαμε ενημερωτικές ταμπέλες μέσα από την δράση «σήμανση Αξιοθέατων και Μνημείων» του προγράμματος LEADER
· Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προβολή της «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑΣ» ως μοναδικού εθίμου στην Ελλάδα με κατά το δυνατόν καλύτερη οργάνωση, έκδοση με την ιστορία και τα τραγούδια του εθίμου, κατασκευή αναμνηστικών.
· Κατασκευάσαμε αναμνηστικό που αναπαριστά το έθιμο της Ανδρομάνας το οποίο φιλοτέχνησε ο συμπατριώτης μας κύριος Χρ. Μπουρονίκος

· Ακόμη προωθούμε την κατασκευή Λαογραφικού Μουσείου στο «Μύλο»
· Εκδώσαμε:
· Τουριστικό Χάρτη και Οδηγού για το Δήμο μας
· Εκδόσεις και Πανοράματα που αφορούν το γεωπάρκο ΄΄ΤΗΘΥΟΣ΄΄
· Σε συνεργασία με τον ΕΜΟΔ και τον κ. Σπανό Κωνσταντινο, εκδώσαμε βιβλίο με «Τα παραδοσιακά παιχνίδια της Δεσκάτης»
· Σε συνεργασία με τον κ. Μπουσμπούκη, εκδώσαμε βιβλίο με «Τα φυτά και τα βότανα της Δεσκάτης»
Εργαζόμαστε για:
· Έκδοση Λευκώματος για τον Καλλικρατικό Δήμο Δεσκάτης
· Έκδοση για τον Ταμιευτήρα του Ιλαρίωνα
· Έκδοση για την Ιστορία των Ποντιων του δήμου μας
Επίσης σημαντικό είναι το έργο που παράχθηκε σε αυτούς τους τομείς, με τη διοργάνωση αθλητικών οργανώσεων όπως είναι το 4ο Μεγάλο Αντάμωμα Δεσκατιωτών τα Κωνσταντίνεια Run Deskati, αγώνες πέντε επί πέντε, πανελλήνιο πρωτάθλημα αλεξίπτωτου Πλαγιάς, Αναβίωση ηθών και Εθίμων, διοργάνωση διεθνών φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, περιηγήσεων στη φύση με εντούρο μηχανές και οχήματα 4χ4, Εντούρο Χασίων Κατάκαλης γη ΜΟΝΔΑΙΑΤΩΝ ) πάντα σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους και τους πολιτιστικούς φορείς του τόπου μας.

4ο ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΙΩΤΩΝ

Το 4ο Αντάμωμα αποτέλεσε ένα πολυπολιτισμικό γεγονός με πολλές εκδόσεις , εκθέσεις , δράσεις , ημερίδες, μουσικές βραδιές, ξεναγήσεις στη φύση , με στόχο και φίλων την ψυχαγωγία αλλά και την συνεύρεση συγγενών, την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς και την διατήρησης τους ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές.

· Αναβιώσαμε στον Προφήτη Ηλία Προσκύνημα από καβαλάρηδες
· Συνδιοργανώσαμε σε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων την εκδήλωση Πράσινες διαδρομές
· Λαμπαδηδρομία αιμοδοτών
· Χρηματοδοτήσαμε τις ορχήστρες στα Πανηγύρια του Δήμου μας.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

· Διοργανώσαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με Αλεξίπτωτα πλαγιάς – Παραπέντε με την ονομασία ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ 2017. Μια σημαντικότατη εκδήλωση που θα γίνει θεσμός προσελκύοντας αρκετούς αθλητές του χώρου στην περιοχή μας
· Αναβιώσαμε για μια ακόμη χρονιά τα ΄΄Κωνσταντίνεια΄΄ RUN DESKATI
· Διοργανώσαμε για δεύτερη συνεχόμενη φορά τα KIDS ATHLETICS
· Διοργάνωση πρωταθλήματος ποδοσφαίρου 5χ5
· Διοργάνωση τουρνουά BASKET 3X3
· Συνδιοργανώσαμε μαζί με το σύλλογο αντισφαίρισης το πρώτο τουρνουά τένις
· Προωθούμε την δημιουργία αθλητικού κέντρου προετοιμασίας καθώς και τον εξοπλισμό των κλειστών γυμναστηρίων με όργανα γυμναστικής.

ΝΠΙΔ ΔΕΠΑΠ

Η Δημοτική κοινωφελής Επιχείρηση ,Πολιτισμού ,Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, του Δήμου Δεσκάτης (ΔΕΠΑΠ), έχοντας στην εποπτεία της, τα σφαγεία, τις δυο δομές της Βοήθειας Στο Σπίτι, τους ανέργους 55/64 και τα πολιτιστικά δρώμενα, παρουσιάζει , το απολογιστικό της έργο μέχρι και σήμερα, όπως ακολουθεί:

1. ΣΦΑΓΕΙΑ
Τα σφαγεία, σε μια αγροκτηνοτροφική περιοχή θεωρούμε ότι πρέπει να είναι κοινωνική παροχή, ειδικά τώρα σε αυτήν την οικονομική κρίση, και επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός αυτών, σε υποδομές και υπηρεσίες.
Έτσι κινούμενοι σε αυτήν την κατεύθυνση έγιναν οι παρακάτω παρεμβάσεις:
· Γραμμή επιστροφής τσιγκελιών. Σημαντική παρέμβαση για εξοικονόμηση χρόνου εργασίας και ευκολίας .
· Δύο (2) Ηλιακοί Θερμοσίφωνες. Εδώ και τόσα χρόνια έλλειπε το άφθονο και απαραίτητο ζεστό νερό, μειώνοντας το κόστος εξόδων της επιχείρησης.
· Ανταγωνιστικές τιμές.
· Μείωση του κόστους αποκομιδής των υποπροϊόντων κατά 30 %.
· Αλλαγή εσωτερικού κανονισμού Σφαγείων.
· Έλεγχος HACCP. Αξιολόγηση κινδύνου και κρίσιμα σημεία ελέγχου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αξιολογεί του κινδύνους και εστιάζει στην πρόληψη για την ασφάλεια των τροφίμων , που δυστυχώς η προηγούμενη δημοτική αρχή το είχε παραμελήσει και είχε φτάσει μόνο μέχρι το προσχέδιο . Εμείς αμέσως αναθέσαμε σε μελετητή, κατόπιν προσφοράς ,και τρέχουμε το καινούργιο και εκσυγχρονισμένο IZZO 2000 το οποίο περιλαμβάνει συν της άλλης:
· Πιστοποίηση σφαγής από εξωτερικό συνεργάτη
· Εκπαίδευση ,εξειδίκευση του προσωπικού
· Ηλεκτρονική καταγραφή αποτελεσμάτων.
· Επίσης για πρώτη φορά ,ο Δήμος και το σωματείο εκδοροσφαγέων υπέγραψαν σύμβαση για τη χρήση των σφαγείων ,και για κάθε νομιμότητα, που απαιτούσε όμως τις εξής ενέργειες:
· Ψήφιση, από δ/σ ΔΕΠΑΠ και Δημοτικό Συμβούλιο.
· Αλλαγή εσωτερικού κανονισμού Σφαγείων και έγκριση από Δ/νση Κτηνιατρικού Ελέγχου Κοζάνης.
· Έγκριση από Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Ευελπιστούμε σε δημιουργία ανταγωνιστικών σφαγείων, υγιή και κερδοφόρα, που θα εξυπηρετούν τους κτηνοτρόφους της περιοχής και θα δίνουν θέσεις εργασίας, γι΄ αυτό από την πρώτη στιγμή συνεργαστήκαμε με όλους τους αιρετούς και τους φορείς, τα διαφημίσαμε και περιμένουμε και τους ίδιους τους κτηνοτρόφους να τα στηρίξουν.

2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Πολύ σημαντικό είναι το έργο και ο ρόλος των δύο δομών του δήμου, σε μια περίοδος βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης με την τρίτη ηλικία εγκαταλελειμμένη και ανήμπορη να προσδοκά ένα χέρι βοήθειας, ένα στήριγμα , κάποιον να ενδιαφέρεται για αυτούς.
Η Βοήθεια Στο Σπίτι , ευαισθητοποιημένη ασκεί τα καθήκοντα καθημερινά χωρίς να περιορίζεται στους πραγματικά ωφελούμενος του προγράμματος αλλά σε όλους όσους έχουν ανάγκη , ξεπερνώντας μερικές φορές τα όρια του λειτουργήματος, καθαρά από συμπόνια ,ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Άριστη είναι και η συνεργασία με το Κέντρο Υγείας και προσπαθεί να καλύψει τα κενά των ιατρών στα χωριά με τη μεταφορά και γράψιμο των Βιβλιαρίων υγείας .

3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μεγάλη βαρύτητα έχει δώσει η νέα δημοτική αρχή και στον πολιτισμό. Με πολύ μεράκι ,εθελοντική εργασία και όρεξη, περιόρισε τα έξοδα και με άριστη συνεργασία με τους φορείς και τους συλλόγους παρουσίασε μια σειρά από δράσεις που όλα έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά, για τη δημιουργία αρχείου.
Επιμελήθηκε το πρόγραμμα όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού που περιλαμβάνει μουσικές βραδιές θεατρικές παραστάσεις, παιδικά θέατρα και άλλα.

ΝΠΔΔ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και το προσωπικό του Ωδείου επιτύχαμε την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των τμημάτων δίνοντας στα παιδιά την δυνατότητα να διδαχτούν μουσικά όργανα και να σπουδάσουν θεωρία της μουσικής λαμβάνοντας αναγνωρισμένα πτυχία
Αγοράσαμε καινούργιο εποπτικό υλικό.

Τμήμα παιδικής φροντίδας Παιδικοί σταθμοί

· Σε άριστη συνεργασία με το προσωπικό των παιδικών σταθμών, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα για την όσο δυνατόν καλύτερη φροντίδα της τόσο ευαίσθητης βρεφικής ηλικίας.
· Συνεργαζόμαστε με τον παιδίατρο για προληπτικό έλεγχο των βρεφών
· Συνεχίζουμε το πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
· Προμηθευτήκαμε εξοπλισμό και κάναμε υποδομές σκίασης
· Διοργανώσαμε μαζί με το προσωπικό ψυχαγωγικές εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά

ΚΑΠΗ

Στην τρίτη ηλικία οφείλουμε να δείχνουμε ιδιαίτερη μέριμνα και ευαισθησία, αποδίδοντας τον σεβασμό που τους αξίζει για όλα όσα μας πρόσφεραν.
· Διοργανώσαμε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις .
· Διασφαλίσαμε την μόνιμη παρουσία Ιατρικού προσωπικού για εξετάσεις και συνταγογράφηση καθώς και εξετάσεις από κινητά συνεργεία .
· Συνεχίζουμε τη λειτουργία του ΚΑΠΗ στο Καρπερό και ευχαριστούμε για την βοήθειά τους το προσωπικό του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι
· Συμμετείχαν τα μέλη στην δραστηριότητα ενημέρωσης μεταξύ τρίτης ηλικίας και αστυνομίας.
· Στο άμεσο μέλλον θα καταθέσουμε πρόταση για την ίδρυση ΚΗΦΗ. (Κέντρου ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων).

ΚΔΑΠ

Λειτούργησε με επιτυχία για τρίτη συνεχή χρονιά το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αφορά τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
Είναι μονάδες όπου τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου ηλικίας 6-12 χρόνων. Στις μονάδες αυτές μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Τα Κ.Δ.Α.Π. είναι χώροι όπου τα παιδιά μπορούν να συναντήσουν φίλους και να επικοινωνήσουν μαζί τους μέσα από την κοινή εμπειρία της δημιουργίας σε κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας χωρίς ανταγωνισμούς και σκοπιμότητες. Εκεί τα παιδιά βιώνουν διαδικασίες που δεν στοχεύουν σε προκαθορισμένα αποτελέσματα, αλλά βασίζονται στη δυναμική της κάθε ομάδας και ευνοούν την ανάπτυξη σχέσεων ειλικρινούς επικοινωνίας μεταξύ των μελών της.

Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες,
Όπως έχουμε υποχρέωση σας καταθέσαμε την πλούσια δράση της δημοτικής αρχής σχετικά με την υλοποίηση προτεραιοτήτων για τις οποίες δεσμευθήκαμε προεκλογικά.
Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία αν υπάρχει οργάνωση, θέληση, εργατικότητα, ικανότητα και μεράκι μπορεί να γίνει σημαντικό έργο .
Σήμερα λοιπόν είναι μια στιγμή δικαίωσης για τις προσπάθειές μας
Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω για τις προσπάθειες και την συνεργασία τους
· Τους θεσμικους φορεις ( Βουλευτή ΓΡΕΒΕΝΩΝ, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενων, τον κ .Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασιας)
· Τους Δημοτικούς συμβούλους ,τους Πρόεδρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων
· Τους Συνεργάτες Υπαλλήλους του Δήμου Δεσκάτης
· Τους Εθελοντές, τους συλλόγους και τους Μαζικούς Φορείς
· Ιδιαίτερα τους νέους που συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις
Εύχομαι καλή συνέχεια στον δύσκολο αλλά καρποφόρο κοινό μας αγώνα για πρόοδο και ανάπτυξη.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΑΖΙ…….
ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ
ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ