ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΚΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΙΑ 2007-08

     Στο απολογισμό δράσης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης (ΔΕΠΑΚΑΑ) του Δήμου Δεσκάτης κατά την προηγούμενη διετία 2007-08 προχώρησε ο πρόεδρός της και δημοτικός σύμβουλος Δεσκάτης κ. Νίκος Τζιαφέτας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της διαφάνειας των ενεργειών της δημοτικής αρχής. Στην επιστολή του, ο κ. Τζιαφέτας αναφέρεται εκτενώς στα αυξημένα χρέη που παρέλαβε η νέα διοίκηση της επιχείρησης, στο πλούσιο έργο που έγινε τα δύο τελευταία σε διάφορους τομείς (πολιτισμός, αθλητισμός, κοινωνική μέριμνα), στο κόστος των εκδηλώσεων, αλλά και στην ένταξη νέων δραστηριοτήτων στους κόλπους της. Ακολουθεί ο απολογισμός του κ. Τζιαφέτα στην τοπική εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ»:

    Αγαπητοί Δεσκατιώτες, Δεσκατιώτισσες,

   Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΠΑΚΑΑ αισθανόμαστε την ανάγκη, αλλά και αποτελεί χρέος μας απέναντι στους δημότες και τους ετεροδημότες του Δήμου Δεσκάτης να προβούμε, μέσω της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», στον δημόσιο απολογισμό διετίας 2007-2008 των πεπραγμένων της ΔΕΠΑΚΑΑ. Ο απολογισμός απέναντι στην κοινωνία και τους πολίτες αποτελεί την αρχή και θεμέλιο λίθο της Δημοκρατίας. Με βάση τις παραπάνω αρχές σας παραθέτουμε μία σειρά δράσεων και ενεργειών που πραγματοποίησε η ΔΕΠΑΚΑΑ.

     Κοινωφελής επιχείρηση η ΔΕΠΑΚΑΑ

     Η σπουδαιότερη δράση της διετίας αποτέλεσε η μετατροπή της επιχείρησης σε κοινωφελής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006), οι Δημοτικές Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έπρεπε μέχρι τις 31/12/2007 να πάρουν μία από τις παρακάτω δύο μορφές: α) Κοινωφελείς Δημοτικές Επιχειρήσεις ή β) Ανώνυμες Εταιρίες. Δόθηκε πρώτη παράταση μέχρι 31/12/2008 και δεύτερη μέχρι 31/12/2009. Απόφαση μας ήταν η μετατροπή της ΔΕΠΑΚΑΑ σε κοινωφελή και υλοποιήθηκε οριστικά τον Ιούνιο του 2008. Χρειάστηκαν μία σειρά από διαδικασίες (10 στον αριθμό) για την προσαρμογή της Δημοτικής Επιχείρησης σε Κοινωφελή με χαρακτηριστικότερες την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας και την κατάρτιση διετούς προγράμματος δράσης από την Κοινωφελή Επιχείρηση. Είμαστε περήφανοι, που ύστερα από συντονισμένες ενέργειες και προσπάθειες, ανήκουμε στις πρώτες 15 Δημοτικές Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Το σημαντικότερο κέρδος αυτής της μετατροπής είναι η άμεση χρηματοδότηση από τον Δήμο Δεσκάτης χωρίς να γίνονται προγραμματικές συμβάσεις, καθώς επίσης και η χρηματοδότηση από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Υπουργεία, Νομαρχία και άλλους δημόσιους φορείς που απαγορευόταν με την προηγούμενη μορφή της ΔΕΠΑΚΑΑ.

     Ορθή οικονομική διαχείριση

    Ένας από τους βασικούς μας στόχους ήταν η σωστή και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησης και η διευθέτηση του χρέους που παραλάβαμε από το προηγούμενο Δ.Σ. της ΔΕΠΑΚΑΑ. Τα χρέη που παραλάβαμε ανήλθαν στο ποσό των 67.145,99 ευρώ. Από τις παλαιές οφειλές πληρώθηκε το ποσό των 34.218,65 ευρώ και έμεινε υπόλοιπο 32.927,34 ευρώ. Οι νέες οφειλές που προέκυψαν με το κλείσιμο της διετίας ανέρχονται στις 40.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 25.000 ευρώ προέρχονται από την καθυστέρηση χρηματοδότησης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την πληρωμή του Μαζικού Αθλητισμού. Παρατηρούμε λοιπόν πως ελάχιστα νέα χρέη δημιουργήσαμε στη τελευταία διετία, με πενιχρά οικονομικά εισοδήματα της ΔΕΠΑΚΑΑ. Πιστεύουμε πως στο τέλος της νέας διετίας 2009 – 2010, το χρέος της ΔΕΠΑΚΑΑ θα μηδενιστεί, υπερδιπλασιάζοντας τα έσοδα, για να καλύψουμε τις αυξημένες υποχρεώσεις της επιχείρησης, παρόλο που εντάχθηκαν νέα προγράμματα στην επιχείρηση, τα οποία θα αναπτυχθούν παρακάτω.

     Πηγές χρηματοδότησης

   Τα χρήματα που πήρε η ΔΕΠΑΚΑΑ κατά τη διετία 2007-2008 είναι τα εξής:

    Από Δήμο Δεσκάτης………………………………………………………         107.646 ευρώ

    -//- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών (Ζάβορδα – Μπούρμπουλος)     75.485 ευρώ

    -//- Βουλευτή νομού Γρεβενών                   (Ζάβορδα – Μπούρμπουλος) 22.000 ευρώ

    -//- ΟΑΕΔ..                                                                                       7.189 ευρώ

    -//- ΚΕΚ νομού Γρεβενών                                                                    1.716 ευρώ

    -//- Εφορία για επιστροφή φόρου                                                        9.712,29 ευρώ

    -//- Χορηγούς Εκδηλώσεων                                                                71.550 ευρώ

      ΣΥΝΟΛΟ                                295.298,29 ευρώ

    Επίλυση φορολογικών εκκρεμοτήτων

   Επιλύσαμε σ' ένα πολύ σημαντικό ποσοστό τα προβλήματα που υπήρξαν με το ΙΚΑ και την εφορία. Όσον αφορά το ΙΚΑ τακτοποιήσαμε ένα πολύ σημαντικό χρέος που ανήλθε στις 24.769,55 ευρώ μένοντας υπόλοιπο 10.910,43 ευρώ, που είναι κυρίως χρέος από τα ένσημα του προγράμματος Μαζικός Αθλητισμός, για το οποίο περιμένουμε την χρηματοδότηση. Με την εφορία υπήρχε φορολογική εκκρεμότητα, καθώς τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν βέβαιο εάν η προηγούμενη μορφή της ΔΕΠΑΚΑΑ αποτελούσε κερδοσκοπική ή μη κερδοσκοπική, αφού κατά την διάρκεια του Ανταμώματος του 2005 πραγματοποιήθηκαν αγοραπωλησίες με τα υλικά του Ανταμώματος (λευκώματα, παραμύθια, CD κ.λ.π.). Καρπός της φορολογικής επίλυσης αποτέλεσε η εισροή χρημάτων στα ταμεία της Επιχείρησης, από επιστροφή φόρου ύψους 9.712,99 ευρώ. Το ουσιαστικό όμως κέρδος από ΙΚΑ και Εφορία υπήρξε η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα που αποκτήσαμε ως Δημοτική Επιχείρηση, απαραίτητες για όλες τις συναλλαγές της ΔΕΠΑΚΑΑ.

    Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

    Συνεχίσαμε και ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στα Νότια Γρεβενά» που παραλάβαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Το πρόγραμμα ήταν ενταγμένο στο μέτρο 1.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2000-2006, συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 25% από το Ελληνικό Δημόσιο. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή τριών φορέων: του Δήμου Δεσκάτης, της ΔΕΠΑΚΑΑ και του ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ. Συμβαλλόμενοι φορείς υπήρξαν οι Δήμοι: Χασίων, Βεντζίου και Θεοδώρου Ζιάκα. Το πρόγραμμα είχε δύο δράσεις:

    Α) Δράση Δημοσιότητας/ Ευαισθητοποίησης: προϋπολογισμός 30.256 ευρώ

    Β) Δράση Δικτύωσης: προϋπολογισμός 10.000 ευρώ

    Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε από 1-11-2005 έως 31-06-2007. Λόγω προβλημάτων που συναντήσαμε, μας δόθηκε παράταση ενός έτους και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 31-06-2008. Όταν αναλάβαμε, συναντήσαμε μία σειρά από προβλήματα και αδυναμίες, για να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα. Να αναφέρουμε ενδεικτικά την ελλιπή συνεργασία των φορέων υλοποίησης μεταξύ τους και με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που επέβλεπε το έργο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η σύμβαση που υπογράφηκε ήταν παράνομη εξαιτίας ελλιπών δικαιολογητικών που απαιτούνταν για την εκτέλεσή της. Κατόπιν τούτων, προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός με πλήρεις όρους διαφάνειας, πραγματοποιήθηκαν όλες οι ενέργειες που απαιτούσε το πρόγραμμα (συνέδρια, ημερίδες κ.α.) με αποτέλεσμα να ολοκληρωθούν ουσιαστικά οι δράσεις στις 31-06-2008 με μόνη εκκρεμότητα για να κλείσει και τυπικά το πρόγραμμα η οφειλή ύψους 3.028 ευρώ από την Περιφέρεια προς τη ΔΕΠΑΚΑΑ. Στο πρόγραμμα απασχολήθηκαν συνολικά 8 άτομα του Δήμου Δεσκάτης με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

     Αποκριάτικες εκδηλώσεις

    Το πιο σημαντικό κομμάτι των δράσεων της ΔΕΠΑΚΑΑ αποτελούν οι Αποκριάτικες Εκδηλώσεις «Μπούρμπουλος και Ανακατωσιά» και οι καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις με την ονομασία «Ζάβορδα». Προσπαθήσαμε και πετύχαμε αναβάθμιση των αποκριάτικων εκδηλώσεων με δύο κυρίως τρόπους: με την σημαντική αύξηση των κονδυλίων και με τη μαζική συμμετοχή των πολιτών του Δήμου Δεσκάτης. Η οικονομική στήριξη από τον βουλευτή νομού Γρεβενών κ. Χρήστο Φώλια και από χορηγούς κατά την διετία 2007-08 ανήλθε στο ποσό των 66.500 ευρώ. Έτσι λοιπόν καταφέραμε να αναπτύξουμε μια σειρά δράσεων που οδήγησαν στην αναβάθμιση των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα, αγοράσαμε δύο άρματα από τον Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής που πραγματοποιεί ένα από τα πέντε καλύτερα καρναβάλια στην Ελλάδα, αγοράσαμε στολές για όλους τους μαθητές του Γενικού Λυκείου, του ΕΠΑΛ, του Γυμνασίου και των Ε' και ΣΤ' τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Δεσκάτης. Πραγματοποιήσαμε παρέλαση αρμάτων και καρναβαλιστών, γαϊτανάκια με την συμμετοχή μικρών και μεγάλων, παιδικά πάρτι με την συμμετοχή κλόουν, ταχυδακτυλουργών και ξυλοποδάρων, τσικνίσαμε με άφθονο σουβλάκι και κρασί σε Παλιουριά το Σάββατο και Δεσκάτη την Κυριακή της Αποκριάς συνοδεία ζωντανής δημοτικής ορχήστρας με αποκορύφωμα το κάψιμο του Καρνάβαλου, όπως απαιτεί το έθιμο. Μοιράσαμε ζαχαρωτά και γλυκά στους μικρούς συνδημότες μας, προβάλαμε τα αποκριάτικα πάρτι των καταστημάτων του Δήμου μας, συμμετείχαμε ενεργά σε αυτά και τέλος γιορτάσαμε τα Κούλουμα σε διάφορες περιοχές του Δήμου (Πλατεία Δημαρχείου, Παλιουριά, Παρασκευή, Παναγιά, Πρόδρομος, Άγιος Αχίλλειος) με μπόλικη φασολάδα και σαρακοστιανά εδέσματα. Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες για την παρουσία και την συμμετοχή τους στο Καρναβάλι και κυρίως τους πρωτεργάτες της επιτυχίας των Αποκριάτικων εκδηλώσεων «Μπούρμπουλος και Ανακατωσιά 2007-08», που δεν είναι άλλοι από τους μαθητές του Δήμου μας.

      Καλοκαιρινές εκδηλώσεις

     Επίσης, προσπαθήσαμε και πετύχαμε να αναβαθμίσουμε τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Δεσκάτης «Ζάβορδα 2007-08». Πραγματοποιήσαμε πολλές, σπουδαίες και ποικίλες καλοκαιρινές εκδηλώσεις την τελευταία διετία. Διευρύναμε τον χρονικό ορίζοντα των εκδηλώσεων από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου και τον αριθμό των εκδηλώσεων που ανήλθαν στις 46 συνολικά. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ήταν ποικίλο για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες. Μουσικά συγκροτήματα και συναυλίες με διάφορες μελωδίες και μουσικά ακούσματα (παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια, έντεχνα, λαϊκά, ρεμπέτικα, ελληνικά και ξένα ροκ και μπαλάντες), χορωδίες, όπως της Αιανής και του Δημοτικού Ωδείου Δεσκάτης, πολωνικά συγκροτήματα με τραγούδια και χορούς από μαζορέτες, πανηγύρια στα δημοτικά διαμερίσματα, βραδιές βουνού, ημερίδες αφιερωμένες σε ανθρώπους της τέχνης, των γραμμάτων και του πολιτισμού, χορευτικά συγκροτήματα, θεατρικές παραστάσεις πλαισιωμένες με θεατρικά έργα, μουσικές – θεατρικές επιθεωρήσεις, παιδικές παραστάσεις και ποντιακές σκηνές και τέλος με σπουδαίες εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, λαϊκής τέχνης, βιβλίου και κεραμικής ζωγραφικής.

        Το κόστος των εκδηλώσεων

      Για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων ζητήσαμε και πετύχαμε να πάρουμε σημαντικά χρηματικά ποσά από θεσμικούς φορείς και χορηγούς τη διετία 2007-08 για την πραγματοποίηση των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ζάβορδα 2007-08» από τον βουλευτή του νομού Γρεβενών κ. Χρήστο Φώλια, από τον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Γρεβενών (ΟΠΑΝΓ) και από τους πολλούς και σπουδαίους χορηγούς (28 το 2007 και 27 το 2008). Συνολικά λάβαμε το ποσό των 102.535 ευρώ. Επίσης, κάποιες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με προσφορά της Νομαρχίας, όπως για παράδειγμα η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Τα κόστος των 46 συνολικά εκδηλώσεων της διετίας 2007-08 ανήλθε στο ποσό των 117.463 ευρώ. Έτσι λοιπόν η ΔΕΠΑΚΑΑ του Δήμου Δεσκάτης για τόσες πολλές εκδηλώσεις που πραγματοποίησε, επιβαρύνθηκε με το μικρό ποσό των 14.928 ευρώ. Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες που συμμετείχαν μαζικά σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Δεσκάτης που διοργάνωσε η ΔΕΠΑΚΑΑ.

       Ένταξη νέων τμημάτων στη ΔΕΠΑΚΑΑ

     Ακόμη, την τελευταία διετία εντάθηκαν στη ΔΕΠΑΚΑΑ το χορευτικό τμήμα και δύο τμήματα ζωγραφικής του ΕΜΟΔ. Ωστόσο, η άριστη συνεργασία ΔΕΚΑΠΑΑ και ΕΜΟΔ συνεχίζεται αμείωτη. Υπεύθυνη των χορευτικών τμημάτων είναι η γυμναστήρια και χοροδιδάσκαλος κ. Λίτσα Καραγιάννη. Υπάρχουν 4 παιδικά τμήματα με 15 παιδιά τον καθένα και 2 τμήματα ενηλίκων με 25 άτομα το καθένα κατά πλειοψηφία γυναικών. Δράττομαι της ευκαιρίας να καλέσω και να παρακαλέσω τον ανδρικό πληθυσμό να συμμετάσχει στα χορευτικά τμήματα. Υπάρχει άριστη συνεργασία με τις γυναίκες των χορευτικών και η συμμετοχή τους σε αιτήσεις φορέων και συλλόγων σε διάφορα μέρη της πατρίδας μας είναι μαζική. Το τμήμα της ζωγραφικής του ΕΜΟΔ εντάχθηκε και αυτό στην Δημοτική Επιχείρηση. Υπεύθυνη του τμήματος είναι η καταξιωμένη ζωγράφος κ. Βασιλική Μυλωνά. Υπάρχουν 2 τμήματα ζωγραφικής με 20 άτομα το καθένα. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει πλέον οικονομική συνδρομή από τα μέλη των χορευτικών τμημάτων αλλά και τους μαθητές των τμημάτων ζωγραφικής. Είναι ΔΩΡΕΑΝ. Στη ΔΕΠΑΚΑΑ ανήκει πλέον και ο Μαζικός Αθλητισμός. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πέρασε από τον Δήμο στην ΔΕΠΑΚΑΑ για μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύψουν. Βέβαια, το μεγαλύτερο ζήτημα που μας απασχολεί στον Μαζικό Αθλητισμό είναι η αργή και καθυστερημένη χρηματοδότησή του από τον αρμόδιο φορέα του κράτους, που είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι οι γυμναστές του προγράμματος είναι απλήρωτοι για όλη την περσινή χρονιά 2007-08. Για την σεζόν 2008-09 προσλήφθηκαν οι γυμναστές κκ. Μαρία Πέτσα, Γιώργος Παύλος, Χρήστος Ρέντας και Γιώργος Τσιάκαλος), για να απασχοληθούν στα τμήματα του προγράμματος, τα οποία είναι:

 • 1) Άσκηση στην παιδική ηλικία (3 τμήματα)
 • 2) Άσκηση στην εφηβική ηλικία (2 τμήματα)
 • 3) Άσκηση και παιδί (3 τμήματα)
 • 4) Άσκηση και γυναίκα (3 τμήματα)
 • 5) Άσκηση και Τρίτη Ηλικία (1 τμήμα)
 • 6) Άσκηση στην προσχολική ηλικία (1 τμήμα)
 • 7) Άσκηση και νέοι (1 τμήμα)
 • 8) ΑμεΑ (3 τμήματα)

    Ελπίζουμε στην άμεση χρηματοδότηση του προγράμματος για την αποπληρωμή των μισθών των γυμναστών.

      Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

    Ένα νέο πρόγραμμα που μεταβιβάστηκε στη ΔΕΠΑΚΑΑ είναι το «Βοήθεια στο Σπίτι». Το πρόγραμμα υλοποιούνταν από την έναρξή του μέχρι και το Νοέμβριο του 2008 από την Δημοτική Επιχείρηση Υποστήριξης Πρωτοβουλιών Γρεβενών (ΔΕΥΠΓ). Λόγω των απαιτήσεων του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για αναπροσαρμογή όλων των Δημοτικών Επιχειρήσεων σε Κοινωφελείς ή Ανώνυμες η ΔΕΥΠΓ μετατράπηκε σε Ανώνυμη Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση και επειδή δε δύναται να υλοποιεί πλέον προγράμματα προνοιακού χαρακτήρα, μεταβίβασε την υλοποίηση του προγράμματος στην Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού Γρεβενών (ΔΕΠΓ) μέχρι και τις 31-12-2008. Έτσι, από την 01-01-2009 το πρόγραμμα περιήλθε στην ΔΕΠΑΚΑΑ. Το κόστος για την υλοποίηση του προγράμματος ανά έτος έχει ως εξής:

       Αποδοχές Προσωπικού                                               50.000 ευρώ

       Εργοδοτικές Εισφορές                                                27.000 ευρώ

       Έξοδα μεταφοράς προσωπικού                                     2.000 ευρώ

       Άλλες Δαπάνες                                                            2.000 ευρώ

       Σύνολο                                                                                        81.000 ευρώ

      Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι από τα σημαντικότερα προγράμματα με σπουδαία προσφορά στην κοινωνία και κυρίως στους ηλικιωμένους του Δήμου Δεσκάτης και αξίζει πραγματικά να συνεχιστεί.

        Στήριξη σε άπορες οικογένειες

       Άλλο ένα σημαντικό πρόγραμμα που υλοποιείται από τον Δήμο Δεσκάτης μέσω της ΔΕΠΑΚΑΑ είναι η βοήθεια σε άπορες οικογένειες. Η οικονομική κρίση διεύρυνε το χάσμα πλουσίων και φτωχών και δημιούργησε μεγαλύτερες ανισότητες, με αποτέλεσμα να καταστεί επιτακτική η ανάγκη για βοήθεια σε χαμηλόμισθα στρώματα της κοινωνίας μας. Έτσι λοιπόν τις μέρες των Χριστουγέννων μοιράσαμε τρόφιμα σε άπορες οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες, χαμηλοσυνταξιούχους που ζουν μόνοι τους, νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, και ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, αλλά και σε συνδημότες μας με ιδιαίτερα προβλήματα (οικονομικά, κοινωνικά, κ.α.). Το 2007 βοηθήσαμε 50 τέτοιες οικογένειες και το 2008, έτος που κορυφώθηκε η οικονομική κρίση, 120 οικογένειες.

       Συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια

      Πρέπει να σημειώσουμε ότι συνεργαστήκαμε με όλους τους φορείς και τους συλλόγους του Δήμου μας, αλλά και με συλλόγους όμορων Δήμων και διαφόρων περιοχών, καθώς και με Δημοτικές Επιχειρήσεις άλλων Δήμων. Ως συνδιοργανωτές, συμμετείχαμε σε ημερίδες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις. Αναφέρουμε ενδεικτικά:

 • O 6ο Ράλλι Λιμνών
 • O 2η Εκτός Δρόμου Περιπέτεια
 • O Επίσκεψη αλλοδαπών φοιτητών στον Δήμο Δεσκάτης
 • O Ημερίδα για την Γυναικεία Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα
 • O Παρουσίαση από τον Σωκράτη Κεραμίδα του βιβλίου του «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ και άλλα τινά»
 • O Ημερίδα για το Δημοτικό τραγούδι και ιδίωμα της Δεσκάτης με τους καθηγητές κκ. Χρήστο Τσολάκη, Κωνσταντίνα Βαδάση, Αντώνη Μπουσμπούκη και Μαρία Ρογκά.
 • O Προβολή της Δεσκάτης από την εκπομπή της ΕΤ3 «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και από τον τηλεοπτικό σταθμό "ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV"
 • O Διημερίδα με θέμα «Το παρόν και το μέλλον του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα – κτηνοτροφίας στα Νότια Γρεβενά»

      Προβάλαμε με δελτία τύπου τις δράσεις της ΔΕΠΑΚΑΑ σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της περιοχής. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στην τοπική εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ» αποστείλαμε για το 2007 συνολικά 78 δελτία τύπου και για το 2008 συνολικά 54 δελτία τύπου.

        Συμβολή στην καταπολέμηση της ανεργίας

      Ένα σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑΚΑΑ ήταν η προσπάθειά μας να συμβάλλουμε με ένα μικρό έστω λιθαράκι στην καταπολέμηση της ανεργίας. Απασχολήσαμε μέσω του προγράμματος «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» σε πρόγραμμα stage 7 άτομα με 8μηνη σύμβαση και τον κ. Βασίλη Τρικκάλη στο ίδιο πρόγραμμα επίσης με 8μηνη σύμβαση στη δράση Δημοσιότητας. Απασχολούμε τον οδηγό κ. Γιώργο Παππά μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ, την κ. Λίτσα Καραγιάννη στο χορευτικό τμήμα, την κ. Βασιλική Μυλωνά στο τμήμα ζωγραφικής, τους 4 γυμναστές στο πρόγραμμα Μαζικός Αθλητισμός και 4 άτομα στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Συνεργαστήκαμε με όλα τα εμπορικά καταστήματα για υλικά και προϊόντα που ήταν αναγκαία σε διάφορες εκδηλώσεις (Απόκριες, τρόφιμα για απόρους, δεξιώσεις 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου). Δώσαμε δουλειά σε όλα τα εμπορικά καταστήματα χωρίς να αδικήσουμε κανέναν, καθώς επίσης και σε καφετέριες, ταβέρνες και νυχτερινά κέντρα που χρειάστηκαν για γεύματα και δεξιώσεις στην διάρκεια των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

        Τάξη στο υλικό του Ανταμώματος

     Βάλαμε τάξη και σειρά σε όλο το υλικό που ανήκει στην ΔΕΠΑΚΑΑ, το οποίο προέρχεται κυρίως από το Αντάμωμα του 2005. Κάποια από αυτά τα υλικά ήταν πεταμένα δεξιά και αριστερά, σε χώρους που είχε οποιοσδήποτε πρόσβαση, αναφέροντας ενδεικτικά τα παραμύθια που τα βρήκαμε στο χώρο του λέβητα του Δημαρχείου. Εμείς συγκεντρώσαμε, καταγράψαμε, και αποθηκεύσαμε το υλικό αυτό, την αποκαλούμενη «προίκα» της ΔΕΠΑΚΑΑ. Βέβαια, για εμάς ο χαρακτηρισμός αυτός ισχύει μόνο για τα λευκώματα, τα Παραμύθια και τα CD με τα Δεσκατιώτικα τραγούδια και όχι όλο το υπόλοιπο υλικό που θα αναφέρω παρακάτω. Καταγράψαμε λοιπόν τα παρακάτω υλικά του Ανταμώματος: CD 1.000, Λευκώματα 400, Παραμύθια 500, κούπες 600, τασάκια 165, μπλούζες 1.420, τσαντάκια 50, καπέλα 270, ιμάντες 180, λάβαρα 70, σακούλες χάρτινες 440, μεταλλικοί αναπτήρες 520, πλαστικοί αναπτήρες 630, κασετίνα στυλό 115, μεταλλικό στυλό 230, ξύλινο στυλό 110, μπρελόκ 550, κομπολόι 580, κονκάρδες 560 και αποκριάτικες στολές 150. Πιστεύουμε πως τα περισσότερα από αυτά τα υλικά δεν έπρεπε να αγοραστούν, δεν έπρεπε να πωλούνται σε τόσο απαγορευτικές τιμές για τον μέσο συνδημότη μας, δεν έπρεπε να αναγράφεται η χρονιά 2005 για να μπορούσανε να πουληθούν στο επόμενο Αντάμωμα, ενώ θα έπρεπε να μην είχαν αγοραστεί σε τέτοια υπερβολική ποσότητα, που συνολικά έφτασε τον αριθμό των 16.482 τεμαχίων. Υπερβολικές ποσότητες σε χαλεπές εποχές. Επιπλέον, παραλάβαμε και ένα πολύ καλό φωτογραφικό υλικό με προσεγμένη και ποιοτική δουλειά, την οποία συνεχίζουμε με φωτογραφίες από όλες τις ημερίδες, τα συνέδρια, τις παρελάσεις και όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Δεσκάτης και της ΔΕΠΑΚΑΑ, ώστε σε 20-30 χρόνια να αποτελούν ένα σπουδαίο φωτογραφικό υλικό για τις επόμενες γενιές.

        Διοργάνωση εκδηλώσεων

      Βοηθήσαμε στο στήσιμο της ιστοσελίδας του Δήμου, την οποία ενημερώνουμε συνεχώς με άρθρα, δελτία τύπου και φωτογραφίες που αφορούν την λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης. Η λειτουργία της ΔΕΠΑΚΑΑ είναι συνεχής, αφού οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις που αναλαμβάνει να διαχειριστεί και να υλοποιήσει είναι πολλές και απλωμένες σε όλη την διάρκεια του έτους. Αναφέρουμε ενδεικτικά και χρονικά όπως προκύπτουν τις παρακάτω:

 • v Εορτασμός Εθνικής Αντίστασης
 • v Αποκριάτικες Εκδηλώσεις
 • v Εορτασμός 25ης Μαρτίου
 • v Πασχαλινές Εκδηλώσεις – Ανδρομάνα
 • v Κωνσταντίνεια
 • v Καλοκαιρινές Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
 • v Ελευθέρια Δεσκάτης
 • v Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου
 • v Χριστουγεννιάτικες και Πρωτοχρονιάτικες Εκδηλώσεις

      Ευχαριστίες

     Ευχαριστούμε για την αμέριστη και διαρκή στήριξη, βοήθεια και συμπαράσταση:

 • * Τον βουλευτή του νομού Γρεβενών και πρώην υπουργό κ. Χρήστο Φώλια
 • * Τον νομάρχη Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη
 • * Την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και κυρίως τον πρώην αντινομάρχη και συμπολίτη μας κ. Γιάννη Αναγνώστου
 • * Τον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Γρεβενών
 • * Τον δήμαρχο Δεσκάτης κ. Νίκο Μίγκο
 • * Την δημοτική αρχή, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τηλέμαχο Καψάλη, και τους αντιδημάρχους κκ. Νίκο Παπαδόπουλο και Γιάννη Ζαγκανίκα
 • * Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο
 • * Τους εργαζόμενους και τους υπαλλήλους του Δήμου Δεσκάτης και της ΔΕΠΑΚΑΑ
 • * Όλους τους φορείς και τους συλλόγους
 • * Τους διευθυντές, τους δασκάλους και τους καθηγητές όλων των σχολείων
 • * Τους μαθητές όλων των βαθμίδων
 • * Όλους τους συμπολίτες, τους συνδημότες και τους ετεροδημότες του Δήμου Δεσκάτης

       Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν δίπλα μας όλη την διετία με την παρουσία σας σε όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήσαμε. Με οικονομική σύνεση και προγραμματισμό θα συνεχίσουμε για μία νέα δημιουργική πολιτιστική διετία κάτι που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Κάναμε λάθη και παραλείψεις που ωστόσο δεν ήταν εσκεμμένα. Είμαστε εδώ για να τα διορθώσουμε. Είσαστε εδώ για να μας διορθώσετε. Είμαστε όλοι μαζί εδώ για να πάμε τον τόπο ΜΠΡΟΣΤΑ.

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος της ΔΕΠΑΚΑΑ

Νίκος Τζιαφέτας