Βράβευση μαθητή , επιτυχόντα στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις του 2015 βάσει της υπ’αριθμ. 38/2016 απόφασης Δ.Σ.