ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2024