ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ-ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 2024-2025